Wesprzyj zbiórkę

POMOC DLA SZPITALA ZAKAŹNEGO W OSTRÓDZIE

W związku z dramatyczną sytuacją w kraju związaną z pandemią koronawirusa i problemami szpitali ze środkami ochrony osobistej personelu medycznego udzielającego pomocy osobom zarażonych wirusem członkowie Oddziału Olsztyńskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich organizują zbiórkę funduszy przeznaczonych na zakup niezbędnych materiałów do realizacji pomocy w walce z tą pandemią.

Fundusz Pomocowy tworzony przez członków i sympatyków SEP Oddziału Olsztyńskiego ma na celu pozyskanie środków finansowych, organizację zakupów oraz dostarczenie materiałów służących do ochrony personelu lekarskiego, pielęgniarskiego oraz ratowniczego niezbędnego podczas wykonywania ich pracy w czasie pandemii.

Pomoc prosimy kierować na poniższe konto:

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH
ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa
Oddział Olsztyński
Plac Konsulatu Polskiego 1,
10-532 Olsztyn

FUNDUSZ POMOCOWY
Konto: 54 1050 1764 1000 0090 8086 6610

NIP: 526-000-09-79

pomoc@sep.olsztyn.pl
https://www.sep.olsztyn.pl/aktualnosci/514-koronawirus-covid-19-pomoc-sep-sluzbie-zdrowia

Prezes Oddziału Olsztyńskiego SEP
Jarosław Kantel