Referencje

Obiekt / Inwestor / Generalny Wykonawca

”Jeziorany – budowa systemu e-przedsiębiorca”

Inwestor: Gmina Jeziorany, Pl. Zamkowy 4, 11-320 Jeziorany.

Zakres robót
 • „Radiowa sieć transmisyjna typu „punkt-punkt” łącząca lokalizacje punktów infomatowych z centrum zarządzania siecią (CZS);
 • Instalacje punktów infomatowych na terenie miasta Jeziorany.
 • Rozbudowa i modernizacja serwerowni.
 • Centrum zarządzania siecią i punktami infomatowymi wraz z oprogramowaniem do zarządzania i serwisowania.
Obiekt / Inwestor / Generalny Wykonawca

„REMONT, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU TEATRU IM. STEFANA JARACZA W OLSZTYNIE”. (Pod nadzorem konserwatora zabytków)

Inwestor: Gmina Olsztyn, pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn.

Zakres robót
 • Instalacja Systemu Automatycznej Sygnalizacji Pożaru – SASP.
 • Instalacja Systemu Oddymiania i Napowietrzania Grawitacyjnego – SOiN.
 • Instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego – DSO.
 • Instalacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV.
 • Instalacja systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu – SSWiN.
 • Sieć rozsyłowa i gniazda odbiorcze RTV wraz z odbiorem cyfrowej TV.
 • Serwerownia sieci LAN miedzianej oraz światłowodowej.
 • Instalacja systemu okablowania strukturalnego – SCS wraz z siecią LAN/WAN OLMAN
 • Przyłącze telekomunikacyjne dla potrzeb telefonicznych.
Obiekt / Inwestor / Generalny Wykonawca

Biblioteka Uniwersytecka, Olsztyn Kortowo ul. Oczapowskiego 9

Inwestor: Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie,
10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2

Zakres robót
 • System Automatyki Budynku (BMS)
 • System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)
 • System Kontroli Dostępu (SKD)
 • System Sygnalizacji Pożaru (SASP)
 • System Telewizji Dozorowej (CCTV)
 • Serwerownia sieci komputerowej LAN/WAN.
 • Budowa przyłączy światłowodowych do sieci WAN OLMAN.
 • System okablowania strukturalnego (SCS).
 • Wydzielone i gwarantowane zasilanie komputerów – System UPS 60kW
 • System audiowizualne i konferencyjne:
  • a) System projekcji obrazu.
  • b) System dystrybucji sygnałów audio/video.
  • c) System wideokonferencji.
  • d) Systemy kongresowe.
  • e) Systemy nagłośnienia ogólnego i projekcyjnego.
  • f) Aranżacji pomieszczeń technicznych.
  • g) System oświetlenia scenicznego wraz ze sterowaniem.
  • h) System sterowania EIB
  • i) System automatycznego zaciemnienia.
  • j) System wspomagający nagłośnienie dla niedosłyszących.
Obiekt / Inwestor / Generalny Wykonawca

Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn Kortowo ul. Obitza 1

Inwestor: Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, 10-719 Olsztyn,
ul. Oczapowskiego 2

Zakres robót
 • System Automatyki Budynku (BMS)
 • System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)
 • System Kontroli Dostępu (SKD)
 • System Sygnalizacji Pożaru (SASP)
 • System Oddymiania i Napowietrzania
 • System Telewizji Dozorowej (CCTV)
 • System okablowania strukturalnego (SCS)
 • Serwerownia sieci komputerowej LAN/WAN.
 • Wydzielone i gwarantowane zasilanie komputerów – System UPS 60kW
 • Serwerownia sieci komputerowej LAN/WAN.
 • Budowa przyłączy światłowodowych do sieci WAN OLMAN.
 • System audiowizualne i konferencyjne na salach seminaryjnych i teatralnej:
  • a) System projekcji obrazu.
  • b) System dystrybucji sygnałów audio/video.
  • c) System wideokonferencji.
  • d) Systemy kongresowe.
  • e) Systemy nagłośnienia ogólnego i projekcyjnego.
  • f) Aranżacji pomieszczeń technicznych.
  • g) System oświetlenia scenicznego wraz ze sterowaniem.
  • h) System sterowania EIB
  • i) System automatycznego zaciemnienia.
  • j) System wspomagający nagłośnienie dla niedosłyszących.
Obiekt / Inwestor / Generalny Wykonawca

Projekt na wykonaniu remontu polegającego na przebudowie portierni i przystosowaniu budynku DS-2 do warunków ochrony przeciwpożarowej”

Inwestor: Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, 10-719 Olsztyn,
ul. Oczapowskiego 2,
DS-2 w Olsztynie – Kortowie przy ulicy Kanafojskiego 1

Zakres robót
 • System Sygnalizacji Pożaru (SASP),
 • Dźwiekowy System Ostrzegawczy DSO
 • Symulacja akustyczna dla systemu DSO.
 • System Oświetlenia Awaryjnego Centralnej Baterii
 • System Grawitacyjnego Oddymianaia i Napowietrzania Klatek Schodowych
 • System okablowania strukturalnego SCS
 • Sieć dosyłowa programów RTV.
 • Przecipożarowy wyłącznik prądu.
Obiekt / Inwestor / Generalny Wykonawca

„Projekt na wykonaniu remontu polegającego na dostoswoaniu budynku DS-3 do aktualnych przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej”

Inwestor: Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, 10-719 Olsztyn,
ul. Oczapowskiego 2,
DS-3 w Olsztynie – Kortowie przy ulicy Kanafojskiego 2

Zakres robót
 • System Sygnalizacji Pożaru (SASP),
 • Dźwiękowy System Ostrzegawczy DSO
 • Symulacja akustyczna dla systemu DSO.
 • System Oświetlenia Awaryjnego Centralnej Baterii
 • System Grawitacyjnego Oddymiania i Napowietrzania Klatek Schodowych
 • System okablowania strukturalnego SCS
 • Sieć dosyłowa programów RTV.
 • Przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
Obiekt / Inwestor / Generalny Wykonawca

„Projekt modernizacji systemu nagłośnienia wraz z systemem monitoringu wizyjnego dla potrzeb sportowo – widowiskowych w hali sportowej przy ul. Prawocheńskiego 7 na UWM w Olsztynie”

Inwestor: Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, 10-719 Olsztyn,
ul. Oczapowskiego 2,
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie – Kortowo przy ulicy Oczapowskiego 13 (Blok 105).

Zakres robót
 • Projekt wyposażenia audiowizualnego:
  • system projekcji obrazów,
  • system nagłośnienia ogólnego,
  • system zaciemnienia,
  • centralny system sterowania salą AW/EIB.
 • Projekt instalacji elektrycznych:
  • montaż rozdzielni T-EIB,
  • instalacje oświetlenia przeszkodowego,
  • instalacje gniazd wtykowych 230VAC w przyłączu ściennym,
  • instalacja zasilająca urządzenia AW,
  • ochrona przeciwporażeniowa i przepięciowa,
  • sterowanie obwodami elektrycznymi systemu AW.
 • Projekt pomieszczenia technicznego obsługi systemów AV sali.
 • Wykonanie symulacji akustycznej dla nagłośnienia sali.
Obiekt / Inwestor / Generalny Wykonawca

„Projekty budowlano – wykonawcze modrnizacji Wydziałowego Zespołu Laboratoriów Biologii Molekularnej: Pracowni Genomiki i Transkryptomiki, Pracowni Biotechnologii, Pracowni Mikroskopii Fluorescencyjnej, Pracowni Zastosowania Metod Biologii Molekularnej w Higienie Żywności, Pracowni Toksykologii Weterynaryjnej i Środowiskowej”

Inwestor: Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, 10-719 Olsztyn,
ul. Oczapowskiego 2,
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie – Kortowo przy ulicy Oczapowskiego 13 i 14 (Blok 105, Blok 106).

Zakres robót
 • Instalacje elektryczne: zasilanie laboratoriów, instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych jedno i trójfazowych.
 • Instalacja okablowania strukturalnego.
 • Instalacja sieci wydzielanego zasilania urządzeń teleinformatycznych.
 • Instalacja domofonów.
Obiekt / Inwestor / Generalny Wykonawca

Zespół Sal Konferencyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn Kortowo ul. Dubowskiego 11

Inwestor: Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, 10-719 Olsztyn,
ul. Oczapowskiego 2, Olsztyn Kortowo ul. Dubowskiego 11

Zakres robót
 • Systemy zarządzania infrastrukturą budynkową:
  • System Automatyki Budynku (BMS)
  • System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)
  • System Kontroli Dostępu (SKD)
  • System Sygnalizacji Pożaru (SASP)
  • System Telewizji Dozorowej (CCTV)
  • System okablowania strukturalnego (SCS).
  • Wydzielone i gwarantowane zasilanie komputerów -UPS
  • Serwerownia sieci komputerowej LAN/WAN
 • System audiowizualne i konferencyjne:
  • a) System projekcji obrazu.
  • b) System dystrybucji sygnałów audio/video.
  • c) System wideokonferencji.
  • d) Systemy kongresowe.
  • e) Systemy nagłośnienia ogólnego i projekcyjnego.
  • f) Aranżacji pomieszczeń technicznych.
  • g) System oświetlenia scenicznego wraz ze sterowaniem.
  • h) System sterowania EIB
  • i) System automatycznego zaciemnienia.
  • j) System wspomagający nagłośnienie dla niedosłyszących.
Obiekt / Inwestor / Generalny Wykonawca

„Projektowanie i Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Gdańsku Szadółkach, Roboty Budowlano-Montażowe”

Inwestor: Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku, Kontrakt; 654/08

Zakres robót
 • Projekt wykonawczy: projekt instalacji niskoprądowych dla obiektów: 304 – sortownia, 401 – kompostownia, 402 -Biofiltr
 • System Sygnalizacji Pożaru (SASP),
 • System Kontroli Dostępu (SKD)
 • System Telewizji Dozorowej (CCTV)
 • System okablowania strukturalnego (SCS).
 • Wydzielone i gwarantowane zasilanie komputerów – UPS
 • Budowa sieci kanalizacji telekomunikacyjnej oraz linii kabli światłowodowych i miedzianych na potrzeby obiektów.
Obiekt / Inwestor / Generalny Wykonawca

„PROJEKT ADAPTACJI BUDYNKU DO OBOWĄZUJACYCH PRZEPISÓW PPOŻ”

Inwestor: Budynek Laboratorium Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, Olsztyn, ul. Tuwima 10

Zakres robót
 • System Sygnalizacji Pożaru (SASP),
 • System Grawitacyjnego Oddymiania i Napowietrzania Klatek Schodowych
 • System trzymaczy drzwiowych
Obiekt / Inwestor / Generalny Wykonawca

„System audiowizualny dla Sali konferencyjnej”

Inwestor: Budynek Laboratorium Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, Olsztyn, ul. Tuwima 10

Zakres robót
 • System audiowizualny dla Sali konferencyjnej wraz z symulacją akustyczną systemu nagłośnienowego.
Obiekt / Inwestor / Generalny Wykonawca

„Przystosowanie budynku oraz instalacji p.poż. do wymogów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego Domu Studenta Nr 4″

Inwestor: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Dom Studencki DS4, ul. Kanafojskiego 2

Zakres robót
 • System Sygnalizacji Pożaru (SASP),
 • Dźwiękowy System Ostrzegawczy DSO
 • System Oświetlenia Awaryjnego Centralnej Baterii
 • System Grawitacyjnego Oddymiania i Napowietrzania Klatek Schodowych
Obiekt / Inwestor / Generalny Wykonawca

„Przystosowanie budynku oraz instalacji p.poż. do wymogów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego Domu Studenta Nr 120″

Inwestor: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Dom Studencki DS.-120, ul. Dybowskiego 7

Zakres robót
 • System Sygnalizacji Pożaru (SASP),
 • Dźwiękowy System Ostrzegawczy DSO
 • System Oświetlenia Awaryjnego Centralnej Baterii
 • System Grawitacyjnego Oddymiania i Napowietrzania Klatek Schodowych
 • System okablowania strukturalnego SCS
 • Sieć dosyłowa programów RTV.
Obiekt / Inwestor / Generalny Wykonawca

Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego zgodnie z rozporządzeniem

Inwestor: Ujęcie Wody Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie
ul. Oficerska 16

Zakres robót
 • Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego modernizacji i rozbudowy systemu SSWiN na Obiekcie UW Wadąg.
Obiekt / Inwestor / Generalny Wykonawca

Wykonanie dokumentacji technicznej projektowej budowlano-wykonawczej systemu telewizji dozorowej CCTV

Inwestor: Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie, ul. Żołnierska 49

Zakres robót
 • System Telewizji Dozorowej (CCTV) : 2 x rejestrator; 36 kamer wewnętrznych i zewnętrznych.
Obiekt / Inwestor / Generalny Wykonawca

Projekt przyłącza telekomunikacyjnego wraz z kanalizacją kablową. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z pozwoleniem na budowę.

Inwestor: Port Jachtowy ZHP Ch W-M Olsztyn w Węgorzewie INVEST MAZURY sp. z o.o. Giżycko ul. Gdańska 20

Zakres robót
 • Przyłącze miedziane w kanalizacji teletechnicznej. 2,900 km/p; 0,3 km/otw.
Obiekt / Inwestor / Generalny Wykonawca

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych/audiowizualnych w auli im. prof. Kotera , zlokalizowanej w budynku dydaktycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – Kortowie Plac Łódzki 5.

Inwestor: Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie,
10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2, Olsztyn – Kortowo Plac Łódzki 5.

Zakres robót
 • Projekt instalacji elektrycznych:
  • montaż rozdzielni T-EIB,
  • instalacje oświetlenia przeszkodowego,
  • instalacje oświetlenia tablicy suchocieralnej,
  • instalacje gniazd wtykowych 230VAC w przyłączach podłogowych,
  • instalacja zasilająca urządzenia AV,
  • ochrona przeciwporażeniowa i przepięciowa,
  • sterowanie obwodami elektrycznymi systemu AV.
 • Projekt wyposażenia audiowizualnego:
  • system projekcji obrazów,
  • system podglądu i rejestracji sali,
  • system nagłośnienia ogólnego i projekcyjnego,
  • system zaciemnienia,
  • system dystrybucji sygnałów audio/wideo,
  • centralny system sterowania salą AV/EIB.
Obiekt / Inwestor / Generalny Wykonawca

Projekt przyłącza telekomunikacyjnego wraz z kanalizacją kablową. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z pozwoleniem na budowę.

Inwestor: Port Jachtowy w Pięknej Górze SAILOR s.c. Kraków

Zakres robót
 • Przyłącze miedziane w kanalizacji teletechnicznej. 2,700 km/p; 0,25 km/otw
Obiekt / Inwestor / Generalny Wykonawca

Projekt przyłącza telekomunikacyjnego wraz z kanalizacją kablową. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z pozwoleniem na budowę.

Inwestor: Port Jachtowy T.I.G.A Sztynort Duży SAILOR s.c. Kraków

Zakres robót
 • Przyłącze miedziane w kanalizacji teletechnicznej. 3,200 km/p; 0,5 km/otw
Obiekt / Inwestor / Generalny Wykonawca

Projekt sieci multimedialnej szerokopasmowej hybrydowej : koncentryczno-światłowodowej. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z pozwoleniem na budowę.

Inwestor: TP S.A. Pion Sieci Obszar w Olsztynie; SM Olsztyn

Zakres robót
 • Instalacja sieci telewizji kablowej w obszarze ul. Sosnowskiego 1-34; Sieć multimedialna o pojemności 6000 gniazd odbiorczych abonenckich;
Obiekt / Inwestor / Generalny Wykonawca

Projekt budowlno-wykonawczy: okablowanie strukturalne wraz z wydzieloną siecią zasilająca nn.

Inwestor: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Centrum Biologii Olsztyn Kortowo ul. Oczapowskiego 5

Zakres robót
 • Okablowanie strukturalne + wydzielona sieć zasilająca nn.
Obiekt / Inwestor / Generalny Wykonawca

Projekt instalacja wewnętrznej sieci telewizji kablowej

Inwestor: TP S.A. Pion Sieci Obszar w Olsztynie; Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy w Rentynach k/Olsztyna

Zakres robót
 • Budynek 3 kondygnacyjny, wieloczłonowy, o charakterze ośrodka wypoczykowo-szkleniowego
Obiekt / Inwestor / Generalny Wykonawca

Sieć hybrydowa światłowodowo – koncentryczna CATV

Inwestor: TP S.A. ZRiT Olsztyn/ miasto Ostróda

Zakres robót
 • Projekty budowane sieci magistralnej, rozdzielczej i budynkowych; 4000 gniazd odbiorczych CCTV;
Obiekt / Inwestor / Generalny Wykonawca

Sieć hybrydowa światłowodowo – koncentryczna CATV

Inwestor: TP S.A. DO Olsztyn/ miasto Olsztyn

Zakres robót
 • Projekty budowane sieci magistralnej, rozdzielczej i budynkowych; 6000 gniazd odbiorczych CCTV;
Obiekt / Inwestor / Generalny Wykonawca

Okablowanie strukturalne + sieć zasilająca+ CATV

Inwestor: Spółdzielnia Inwalidów Olsztyn/ Budynek Wczasowy Nowy Zyzdrój

Zakres robót
 • 120 kpl. PEL(punkt logiczno – zasilajacy); 60 gniazd odbiorczych telewizji CCTV
Obiekt / Inwestor / Generalny Wykonawca

Okablowanie strukturalne + sieć zasilająca+ CATV

Inwestor: TP S.A. DO Olsztyn/ Ośrodek Wypoczynkowy „Malinka” w Piaskach

Zakres robót
 • 140 kpl. PEL(punkt logiczno – zasilajacy); 70 gniazd odbiorczych telewizji CCTV
Obiekt / Inwestor / Generalny Wykonawca

Projekt budowlno-wykonawczy: okablowanie strukturalne wraz z wydzieloną siecią zasilająca nn.

Inwestor: NBP Olsztyn, ul. Piłsudskiego, Olsztyn

Zakres robót
 • 262 kpl. PEL(punkt logiczno – zasilajacy)
Obiekt / Inwestor / Generalny Wykonawca

Projekt budowlno-wykonawczy: okablowanie strukturalne wraz z wydzieloną siecią zasilająca nn.

Inwestor: BIŁ MON/ WSzW Bydgoszcz

Zakres robót
 • 362 kpl. PEL(punkt logiczno – zasilajacy)
Obiekt / Inwestor / Generalny Wykonawca

Projekt budowlno-wykonawczy: okablowanie strukturalne wraz z wydzieloną siecią zasilająca nn.

Inwestor: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geodezji, Olsztyn Kortowo

Zakres robót
 • Okablowanie strukturalne 556 linii logicznych + wydzielona sieć zasilająca nn.278 PEL.
Obiekt / Inwestor / Generalny Wykonawca

Projekt budowlany i wykonawczy : Przyłącze do sieci cyfrowej TP S.A.

Inwestor: TP S.A. DO Łódź/ GWŁ Łask

Zakres robót
 • 4 km linii światłowodowej 24 włóknowej jednomodowej
Obiekt / Inwestor / Generalny Wykonawca

Projekty wykonawcze: Okablowanie strukturalne + sieć zasilająca + system monitoringu + instalacja alarmowa i ppoż.

Inwestor: Spółdzielnia Inwalidów INKA Olsztyn ul. Nowowiejskiego 1

Zakres robót
 • Okablowanie strukturalne + sieć zasilająca + system monitoringu + instalacja alarmowa i ppoż.
Obiekt / Inwestor / Generalny Wykonawca

Projekty wykonawcze:Okablowanie strukturalne + sieć zasilająca + połączenie światłowodowe

Inwestor: PHILIPS Lighting Farel Mazury Kętrzyn

Zakres robót
 • Okablowanie strukturalne + sieć zasilająca + połączenie światłowodowe
Obiekt / Inwestor / Generalny Wykonawca

Projekty wykonawcze:Okablowanie strukturalne + sieć zasilająca + CATV

Inwestor: Orbis S.A. Warszawa/ Novotel Olsztyn

Zakres robót
 • Okablowanie strukturalne + sieć zasilająca + CATV
Obiekt / Inwestor / Generalny Wykonawca

Projekty wykonawcze:Okablowanie strukturalne + sieć zasilająca

Inwestor: TP S.A. ZT Elbląg

Zakres robót
 • Okablowanie strukturalne + sieć zasilająca
Obiekt / Inwestor / Generalny Wykonawca

Projekt sieci światłowodowej w technologii wdmuchiwanych włókien

Inwestor: ART Olsztyn – Kortowo

Zakres robót
 • Połączenie światłowodowe węzłów LAN sieci kampusowej
Obiekt / Inwestor / Generalny Wykonawca

Budowa Hali Sportowej i Inkubatora Przedsiębiorczości

Inwestor: dla Urzędu Miasta w Elblagu, ul. Grunwaldzka 137;

Generalny Wykonawca: Budimex – Dromex;

Zakres robót
 • Systemy bezpieczeństwa: SSWiN, SKD, CCTV, SASP, SOiN, DSO, PA.
 • Sieć telekomunikacyjna wewnętrzna – System okablowania strukturalnego (SCS).
 • Kanalizacja i studnie telekomunikacyjne, kable miedziane i światłowodowe telekomunikacyjne.
Obiekt / Inwestor / Generalny Wykonawca

Budowa Sądu Okręgowego w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 42,

Generalny Wykonawca: Budimex – Dromex;

Zakres robót
 • Systemy bezpieczeństwa: SSWiN, SKD, CCTV, SASP, SOiN, DSO,
 • Sieć telekomunikacyjna wewnętrzna – System okablowania strukturalnego (SCS).
 • Systemy rozgłoszeniowe: PA, AV, RTV.
Obiekt / Inwestor / Generalny Wykonawca

Węzeł sieci bezprzewodowego dostępu do internetu

Inwestor: PZD w Mrągowie, ul. Nowogródzka 1,

Generalny Wykonawca: Sprint SA, ul. Jagiellończyka 26, 10-062 Olsztyn

Zakres robót
 • System okablowania strukturalnego.
 • Wydzielone i gwarantowane zasilanie komputerów – UPS
 • Budowa węzła sieci bezprzewodowego dostępu do internetu
Obiekt / Inwestor / Generalny Wykonawca

e-Szczytno budowa bezprzewodowej sieci teleinformatycznej

Inwestor: Urząd Miasta w Szczytnie,

Generalny Wykonawca: NET-MEDIA Sp. z o.o. ul. Jagiellończyka 45, 10-062 Olsztyn

Zakres robót
 • „e-Szczytno budowa bezprzewodowej sieci teleinformatycznej”
 • Budowa punktów dostępowych na obiektach zabytkowych w mieście Szczytno.
 • Przebudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miasta Szczytno.
Obiekt / Inwestor / Generalny Wykonawca

Budowa punktu dostępowego

Inwestor: Biblioteka Wojwódzka w Elblągu Filia w Braniewie ul. Gdańska,

Generalny Wykonawca: Sprint SA, ul. Jagiellończyka 26, 10-062 Olsztyn

Zakres robót
 • Budowa punktu dostępowego w Bibliotece Wojewódzkiej w Elblągu Filia w Braniewie ul. Gdańska
Obiekt / Inwestor / Generalny Wykonawca

TEATR IM. STEFANA JARACZA W OLSZTYNIE

Inwestor: Gmina Olsztyn, pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn.

Generalny Wykonawca: konsorcjum – PRZEMYSŁÓWKA” PBP Holding Sp. z o.o. 10-508 Olsztyn, ul. Mickiewicza 21/23; Delta sp.j. – Krentowski, Hus TECHNIKI AKUSTYCZNE I MULTIMEDIA ul. Węglowa 6A, 15-121 Białystok

Zakres robót
 • REMONT, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU TEATRU IM. STEFANA JARACZA W OLSZTYNIE. (Pod nadzorem konserwatora zabytków).
 • Sieć telekomunikacyjna wewnętrzna i zewnętrzna – System okablowania strukturalnego (SCS) U/UTP i FO.
 • Systemy bezpieczeństwa: SSWiN, CCTV, SASP, SOiN, DSO,
 • Systemy rozgłoszeniowe: PA, AV, RTV.
 • System zarządzania infrastrukturą budynkową BMS.
Obiekt / Inwestor / Generalny Wykonawca

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie

Inwestor: Gmina Olsztyn, pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn

Generalny Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „BUDOPRZEM” Sp. z o.o. Olsztyn,

Zakres robót
 • „Przebudowa i modernizacja (remont) istniejącej struktury zabytkowego budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej dla celów kultury” (obiekt zabytkowy).
 • Sieć telekomunikacyjna wewnętrzna – System okablowania strukturalnego (SCS).
 • Systemy bezpieczeństwa: SSWiN, SKD, CCTV, SASP, SOiN, DSO,
Obiekt / Inwestor / Generalny Wykonawca

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU,

00 – 449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a,

Generalny Wykonawca: Maxto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Reduta 5, 31-421 Kraków – wykonawca generalny.

Zakres robót
 • „Przebudowa i rozbudowa systemu utrwalania przebiegu imprez masowych w obiekcie Torwar I – COS Warszawa.”
 • Przebudowa i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego CCTV.
Obiekt / Inwestor / Generalny Wykonawca

Budynek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Inwestor: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie,
10-575 Olsztyn, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9

Zakres robót
 • Nadzór inwestorski nad budową sieci okablowania strukturalnego.
 • Nadzór inwestorski nad budową sieci wydzielonego zasilania urządzeń teleinformatycznych.
 • Nadzór inwestorski nad budową wewnętrznych linii zasilających z RG do rozdzielnic.
 • Nadzór inwestorski nad budową teleinformatycznych kabli łącznikowych z serwerowni UW-M do przełącznic pośrednich (wielomodowy kabel światłowodowy i linie logiczne na kablu S/FTP kat.6A).
 • Nadzór inwestorski nad budową telefonicznych kabli łącznikowych z przełącznicy centrali telefonicznej UW-M do przełącznic pośrednich.
Obiekt / Inwestor / Generalny Wykonawca

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie

Inwestor: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18.

Wykonawca: Wielu

Zakres robót
 • Nadzór inwestorski nad budową systemów teletechnicznych
 • Okablowanie strukturalne na potrzeby: Sieć telefoniczna. Sieć komputerowa. Monitoring funkcji życiowych.
 • System przyzywowy szpitalny.
 • System sygnalizacji alarmu pożarowego – SAP.
 • Dźwiękowy system ostrzegawczy – DSO.
 • System wideodomofonowy.
Obiekt / Inwestor / Generalny Wykonawca

Budowa węzła integracyjnego w Iławie etap I

Inwestor: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W IŁAWIE UL. T. KOŚCIUSZKI 33A, 14-200 IŁAWA

Wykonawca: SKANSKA S.A. UL. GEN. J. ZAJĄCZKA 9, 01-518 WARSZAWA

Zakres robót
 • Nadzór inwestorski nad budową systemów teletechnicznych
 • Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w obszarze przebudowywanego węzła komunikacyjnego oraz drogi miejskiej.
Obiekt / Inwestor / Generalny Wykonawca

„Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda” realizowanej w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Inwestor: Gmina Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda.

Wykonawca: „DROMO” Sp. z o.o. Ostróda.

Inżynier kontraktu: Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „INSPEC” Sp. z o.o. w Olsztynie

Zakres robót
 • Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Telekomunikacyjnych
 • Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej: kanalizacja pierwotna, studnie telekomunikacyjne, rurociągi światłowodowe – 2600mb.
Obiekt / Inwestor / Generalny Wykonawca

TERMOMODERNIZACJI, ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKÓW PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 18 NA POTRZEBY PROKURATURY REJONOWEJ W EŁKU

Inwestor: PROKURATURA OKRĘGOWA W OLSZTYNIE, UL. DĄBROWSZCZAKÓW 12, 10-959 OLSZTYN.

Wykonawca: „PRIBO-EPB Sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 6 ; 19-300 Ełk.

Inżynier kontraktu: Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „INSPEC” Sp. z o.o. w Olsztynie

Zakres robót
 • Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Telekomunikacyjnych
 • Instalacja systemu BMS wraz z wizualizacją
 • Instalacja komputerowa i telefoniczna
 • Instalacja monitoringu CCTV
 • Instalacja sygnalizacji pożaru SAP
 • Instalacja telefoniczna , tv – przewodowa
 • System sygnalizacji alarmu włamania i napadu SSWIN
 • System kontroli dostępu SKD
 • Instalacja oddymiająca klatkę schodową.
Obiekt / Inwestor / Generalny Wykonawca

PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BARTOSZYCACH ORAZ BUDOWA BUDYNKU GARAŻOWEGO Z CZĘŚCIĄ TECHNICZNĄ

Inwestor: PROKURATURA OKRĘGOWA W OLSZTYNIE, UL. DĄBROWSZCZAKÓW 12, 10-959 OLSZTYN.

Wykonawca: EKOBUD Ostróda.

Inżynier kontraktu: Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „INSPEC” Sp. z o.o. w Olsztynie

Zakres robót
 • Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Telekomunikacyjnych
 • Instalacja systemu BMS wraz z wizualizacją
 • Instalacja komputerowa i telefoniczna
 • Instalacja monitoringu CCTV
 • Instalacja sygnalizacji pożaru SAP
 • Instalacja telefoniczna , tv – przewodowa
 • System sygnalizacji alarmu włamania i napadu SSWIN
 • System kontroli dostępu SKD
 • Instalacja oddymiająca klatkę schodową.
Obiekt / Inwestor / Generalny Wykonawca

Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu

Inwestor: Gmina Miasto Elbląg, 82-300 Elblągu, ul. Łączności 1

Wykonawca:

Inżynier kontraktu: PP-WB „GESTA” Leszek Gieda ul. Zakopiańska 16, 82-300 Elbląg

Zakres robót
 • Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Telekomunikacyjnych i Systemów Bezpieczeństwa
 • System sygnalizacji alarmu pożaru – SAP.
 • System oddymiania klatki schodowej.
 • System sygnalizacji włamania i napadu – SSWiN.
 • System kontroli dostępu SKD.
 • System telewizji dozorowej CCTV.
 • Sieć okablowania strukturalnego SCS.
 • System zarządzania infrastrukturą budynkową – BMS.
 • System Stałego Urządzenia Gaszącego – SUG.
 • Rozbudowa serwerowni UM Elbląg.
Obiekt / Inwestor / Generalny Wykonawca

Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu

Inwestor: Gmina Miasto Elbląg, 82-300 Elblągu, ul. Łączności 1

Wykonawca:

Inżynier kontraktu: PP-WB „GESTA” Leszek Gieda ul. Zakopiańska 16, 82-300 Elbląg

Zakres robót
 • Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Telekomunikacyjnych i Systemów Bezpieczeństwa
 • System sygnalizacji alarmu pożaru – SAP.
 • System oddymiania klatki schodowej.
 • System sygnalizacji włamania i napadu – SSWiN.
 • System kontroli dostępu SKD.
 • System telewizji dozorowej CCTV.
 • Sieć okablowania strukturalnego SCS.
 • System zarządzania infrastrukturą budynkową – BMS.
 • System Stałego Urządzenia Gaszącego – SUG.
 • Rozbudowa serwerowni UM Elbląg.
Obiekt / Inwestor / Generalny Wykonawca

Szpital Uniwersytecki UWM w Olsztynie, Olsztyn ul. Warszawska

Inwestor: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
10-471 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2

Wykonawca:

Inżynier kontraktu: PP-WB „GESTA” Leszek Gieda ul. Zakopiańska 16, 82-300 Elbląg

Zakres robót
 • Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Telekomunikacyjnych i Systemów Bezpieczeństwa
 • System Kontroli Dostępu i Rejestracji Czasu Pracy – SKD i RCP.
 • System Monitoringu Wizyjnego – CCTV.
 • System okablowania strukturalnego wraz z urządzeniami sieci LAN.
 • System przyzywowy szpitalny.
 • System interkomowy.
 • Sieć kanalizacji telekomunikacyjnej zewnętrznej.
 • Serwerownia obiektu wraz z węzłami dostępowymi – pośrednimi.
Obiekt / Inwestor / Generalny Wykonawca

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie

Inwestor: Gmina Olsztyn, pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn.

Wykonawca: BUDIMEX Sp. z o.o. Oddział Olsztyn

Inżynier kontraktu:

Zakres robót
 • Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Telekomunikacyjnych i Systemów Bezpieczeństwa
 • Instalacja Systemu Automatycznej Sygnalizacji Pożaru – SASP.
 • Instalacja Systemu Oddymiania i Napowietrzania Grawitacyjnego – SOiN.
 • Instalacja systemu zarządzania budynkiem – BMS.
 • Instalacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV.
 • Instalacja systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu wraz z Systemem Kontroli Dostępu – SSWiN+SKD.
 • Instalacja systemu okablowania strukturalnego – SCS wraz z siecią LAN, urzadzeniami WAN, i centralą telefoniczną.
 • Budowa przyłączy teletechnicznych. Kanalizacja teletechniczna.
Obiekt / Inwestor / Generalny Wykonawca

„Rozbudowa i doposażenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpital Dzieciecego w Olsztynie realizowanego w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Inwestor: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie

Wykonawca: Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Olsztynie

Inżynier kontraktu: Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „INSPEC” Sp. z o.o. w Olsztynie

Zakres robót
 • Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Telekomunikacyjnych i Systemów Bezpieczeństwa
 • Instalacja Systemu Automatycznej Sygnalizacji Pożaru – SASP.
 • Instalacja Systemu Oddymiania i Napowietrzania Grawitacyjnego – SOiN.
 • Instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego – DSO.
 • Instalacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV.
 • Instalacja systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu wraz z Systemem Kontroli Dostępu – SSWiN+SKD.
 • Instalacja systemu okablowania strukturalnego – SCS wraz z siecią LAN.
Obiekt / Inwestor / Generalny Wykonawca

Modernizacja i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce.

Inwestor: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce,
11-015 Olsztynek, Ameryka 21

Wykonawca:

Inżynier kontraktu: Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „INSPEC” Sp. z o.o. w Olsztynie

Zakres robót
 • Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Telekomunikacyjnych i Systemów Bezpieczeństwa
 • Instalacja sieci okablowania strukturalnego –SCS.
 • Instalacja systemu sygnalizacji alarmu pożaru – SASP.
 • Instalacja systemu oddymiania i napowietrzania – SOiN.
 • Instalacja systemu trzymaczy drzwiowych – CTD.
 • Instalacja telewizji użytkowej – CCTV.
Obiekt / Inwestor / Generalny Wykonawca

Projekt i budowa światłowodowej infrastruktury telekomunikacyjnej w m. Olsztyn

Inwestor: Gmina Olsztyn, pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn

Wykonawca: Sprint SA Olsztyn, ul. Jagiellończyka 26

Inżynier kontraktu: TRAF Olsztyn – Kierownik Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego; Inspektor Nadzoru Robót Telekomunikacyjnych

Zakres robót
 • „Budowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne na terenie miasta Olsztyn” w części obejmującej realizację zadania „Wybudowanie pasywnej części infrastruktury – projekt i budowa”.
 • Zakres: Węzły rdzeniowe x2;
 • Węzły dystrybucyjne x8;
 • Węzły dostępowe x42kpl.
 • Kanalizacja telekomunikacyjna z rurociągami światłowodowymi:25,133km;
 • Kablowe linie światłowodowe: 48,355 km.
Obiekt / Inwestor / Generalny Wykonawca

Budowa amfiteatru widowiskowego z widownią na 1500 miejsc wraz z zapleczem;

Inwestor: Urząd Miasta w Ostródzie

Wykonawca:

Inżynier kontraktu: Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „INSPEC” Sp. z o.o. w Olsztynie

Zakres robót
 • Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Telekomunikacyjnych i Systemów Bezpieczeństwa
 • System nagłośnienia widowiskowego.
 • System projekcji typu kinowego.
 • System okablowania strukturalnego (SCS).
 • System audiowizualny dla Sali konferencyjnej
 • System Telewizji Dozorowej (CCTV)
Obiekt / Inwestor / Generalny Wykonawca

ROZBUDOWA DROGOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO w Gołdapi – ETAP IIIB, IIIC, IIID.

Inwestor: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, Olsztyn, al. Piłsudskiego.

Wykonawca: Konsorcjum

Inżynier kontraktu: Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „INSPEC” Sp. z o.o. w Olsztynie

Zakres robót
 • Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Telekomunikacyjnych i Systemów Bezpieczeństwa
 • System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)
 • System Sygnalizacji Pożaru (SASP)
 • System Oddymiania i Napowietrzania
 • System Telewizji Dozorowej (CCTV)
 • System okablowania strukturalnego (SCS).
 • System sterowania infrastrukturą budynkową za pomocą systemu EIB.
 • System ochrony przeciwprzepięciowej RST.
 • Budowa kanalizacji pierwotnej zewnętrznej.
 • Budowa rurociągów światłowodowych.
Obiekt / Inwestor / Generalny Wykonawca

Centrum sportowo-rekreacyjne – hala widowiskowo-sportowa w Olecku przy ul. Czerwonego Krzyża.

Inwestor: Gmina Olecko, Urząd Miasta w Olecku, Pl. Wolności 3, 19-400 Olecko

Wykonawca: Mostostal Warszawa

Inżynier kontraktu: Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „INSPEC” Sp. z o.o. w Olsztynie

Zakres robót
 • Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Telekomunikacyjnych i Systemów Bezpieczeństwa
 • System Telewizji Dozorowej (CCTV)
 • System okablowania strukturalnego (SCS).
 • System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)
 • System Oddymiania i Napowietrzania klatek schodowych
 • System obsługi klienta – ESOK.
 • System nagłośnieniowy
Obiekt / Inwestor / Generalny Wykonawca

Budowa I etapu Elbląskiego Parku Technologicznego; Elbląg Modrzewina

Inwestor: Gmina Miasto Elbląg, 82-300 Elblągu, ul. Łączności 1

Wykonawca: ROMBUD Olsztyn

Inżynier kontraktu: ELPROJEKT Elbląg

Zakres robót
 • Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Telekomunikacyjnych i Systemów Bezpieczeństwa
 • System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)
 • System Kontroli Dostępu (SKD)
 • System Sygnalizacji Pożaru (SASP)
 • System Oddymiania i Napowietrzania
 • Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO)
 • System Telewizji Dozorowej (CCTV)
 • System okablowania strukturalnego (SCS).
 • Wydzielone i gwarantowane zasilanie komputerów – UPS
 • Systemy AV – zintegrowane ze sterowaniem EIB/KNX
 • Budowa sieci kanalizacji telekomunikacyjnej oraz linii kabli światłowodowych i miedzianych na potrzeby sieci ELMAN
Obiekt / Inwestor / Generalny Wykonawca

Budowa Drogowego Przejścia Granicznego Grzechotki – Mamonowo II (28 budynków)

Inwestor: Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Wykonawca: Konsorcjum – BUDIMEX Olsztyn, PBG Poznań

Inżynier kontraktu: ELPROJEKT Elbląg

Zakres robót
 • Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Telekomunikacyjnych i Systemów Bezpieczeństwa
 • Sieci specjalistyczne – System Sterowania Ruchem Pojazdów
 • System sterowania ruchem pojazdów ciężarowych
 • System wspomagania odpraw dla systemu sterowania ruchem pojazdów
 • System sterowania ruchem pojazdów osobowych i autokarów oraz blokady przejścia
 • System integrujący
 • Sieci specjalistyczne – Budowa Kanalizacji Teletechnicznej
 • Budowa kanalizacji teletechnicznej
 • Budowa rurociągów kablowych
 • Posadowienie studni teletechnicznych
 • Sieci specjalistyczne – Ochrona Przepięciowa
 • Instalacje alarmowe
 • Instalacje ppoż
 • Instalacje kontroli dostępu
 • Instalacje TV
 • Instalacje zasilania dedykowanego
 • Instalacja okablowania strukturalnego
 • Instalacje zasilające
 • Złącza ochrony przepięciowej
Obiekt / Inwestor / Generalny Wykonawca

Biblioteka Uniwersytecka, Olsztyn Kortowo ul. Oczapowskiego 9

Inwestor: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
10-471 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2

Wykonawca: Konsorcjum – ARBET olsztyn

Zakres robót
 • Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Telekomunikacyjnych i Systemów Bezpieczeństwa
 • Systemy zarządzania infrastrukturą budynkową
 • System Automatyki Budynku (BMS)
 • System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)
 • System Kontroli Dostępu (SKD)
 • System Sygnalizacji Pożaru (SASP)
 • System Telewizji Dozorowej (CCTV)
 • System okablowania strukturalnego (SCS).
 • Wydzielone i gwarantowane zasilanie komputerów – System UPS 60kW
 • System audiowizualne i konferencyjne:
  • a) System projekcji obrazu.
  • b) System dystrybucji sygnałów audio/video.
  • c) System wideokonferencji.
  • d) Systemy kongresowe.
  • e) Systemy nagłośnienia ogólnego i projekcyjnego.
  • f) Aranżacji pomieszczeń technicznych.
  • g) System oświetlenia scenicznego wraz ze sterowaniem.
  • h) System sterowania EIB
  • i) System automatycznego zaciemnienia.
  • j) System wspomagający nagłośnienie dla niedosłyszących.
Obiekt / Inwestor / Generalny Wykonawca

Wydział Nauk Humanistycznych UWM Olsztyn, Olsztyn Kortowo ul. Obitza 1

Inwestor: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
10-471 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2

Wykonawca: Konsorcjum – Budimex Olsztyn

Inżynier kontraktu: ELPROJEKT Elbląg

Zakres robót
 • Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Telekomunikacyjnych i Systemów Bezpieczeństwa
 • Systemy zarządzania infrastrukturą budynkową
 • System Automatyki Budynku (BMS)
 • System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)
 • System Kontroli Dostępu (SKD)
 • System Sygnalizacji Pożaru (SASP)
 • System Oddymiania i Napowietrzania
 • System Telewizji Dozorowej (CCTV)
 • System okablowania strukturalnego (SCS).
 • Wydzielone i gwarantowane zasilanie komputerów – UPS
 • System audiowizualne i konferencyjne:
  • a) System projekcji obrazu.
  • b) System dystrybucji sygnałów audio/video.
  • c) System wideokonferencji.
  • d) Systemy kongresowe.
  • e) Systemy nagłośnienia ogólnego i projekcyjnego.
  • f) Aranżacji pomieszczeń technicznych.
  • g) System oświetlenia scenicznego wraz ze sterowaniem.
  • h) System sterowania EIB
  • i) System automatycznego zaciemnienia.
  • j) System wspomagający nagłośnienie dla niedosłyszących.
Obiekt / Inwestor / Generalny Wykonawca

Zespół Sal Konferencyjnych, Olsztyn Kortowo ul. Dubowskiego 11

Inwestor: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
10-471 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2.

Wykonawca: Konsorcjum

Zakres robót
 • Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Telekomunikacyjnych i Systemów Bezpieczeństwa
 • Systemy zarządzania infrastrukturą budynkową
 • System Automatyki Budynku (BMS)
 • System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)
 • System Kontroli Dostępu (SKD)
 • System Sygnalizacji Pożaru (SASP)
 • System Telewizji Dozorowej (CCTV)
 • System okablowania strukturalnego (SCS).
 • Wydzielone i gwarantowane zasilanie komputerów – UPS
 • System audiowizualne i konferencyjne:
  • a) System projekcji obrazu.
  • b) System dystrybucji sygnałów audio/video.
  • c) System wideokonferencji.
  • d) Systemy kongresowe.
  • e) Systemy nagłośnienia ogólnego i projekcyjnego.
  • f) Aranżacji pomieszczeń technicznych.
  • g) System oświetlenia scenicznego wraz ze sterowaniem.
  • h) System sterowania EIB
  • i) System automatycznego zaciemnienia.
  • j) System wspomagający nagłośnienie dla niedosłyszących.