Referencje w zakresie kierowania robotami budowlanymi

Inwestor:
„Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o. ul. Lutycka 34/budynek A 60-415 Poznań.

Zakres Robót:

 • Instalacja Systemu zarządzania infrastrukturą budynkową BMS.
 • Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożaru - SSP - 7xCSP, ponad 4000 czujek + 326 ROP, 268 modułów liniowych; 9 central zasysających.
 • Instalacja Systemu Oddymiania i Napowietrzania Grawitacyjnego - SOiN - 7x central oddymiających i napowietrzających.
 • Instalacja Systemu Oddymiania i
 • Napowietrzania Grawitacyjnego - SOiN - 7x central oddymiających i napowietrzających.
 • Instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego - 4xCDSO, 2010 głosników, 25 stacji wywoławczych.
 • Instalacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV - 368 kamery wewnetrzne, 9x serwer CCTV, system SMS,
 • Instalacja systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu - SSWiN - 40 elementów dozorowych, 6xekspander.
 • Instalacja systemu Kontroli Dostępu - SKD - 20 sterowników sieciowych, 144 kontrolowanych przejść, 223 czytniki
 • Instalacja systemów audiowizyjnych, ściany wizyjne, systemy wideokonferencyjne.
 • Budowa sieci rozsyłowej i gniazd odbiorczych RTV i SAT wraz z odbiorem cyfrowej TV - 383 gniazda końcowe, 16 wzmacniaczy RTV, serwewr do zarządzania.
 • Serwerownie sieci LAN miedziane oraz światłowodowe - GPD w zbudowie modułowej typu kiosk, 6xPPD. 50 szaf rack 47U, 168 przełączników sieciowych - urządzenia aktywne.
 • Instalacja systemu okablowania strukturalnego – SCS wraz z siecią LAN - 4623 punkty dostępowe PEL, 232300 mb S/FTP kat. 7.Instalacja systemu okablowania strukturalnego – SCS wraz z siecią LAN - 4623 punkty dostępowe PEL, 232300 mb S/FTP kat. 7.
 • Budowa systemu telefonii IP -290 telefonów IP, 2xserwer telefonii IP.
 • Budowa systemu telefonii bezprzewodowej DECT -30 telefonów DECT, serwer telefonii DECT.
 • Budowa systemu wideointerkomowego-37 stacje naścienne, serwer.
 • Budowa systemu wykrywania gazów - 5x centrala SUG, 21 detektorów gazu.
 • Budowa systemu przyzywowego - 21 terminali oddziałowych, 890 x terminali, 810 przycisków przywoławczych.

Inwestor:
Gmina Olsztyn, PI. Jana Pawła II 1,10-101 Olsztyn

Zakres Robót:

 • Budowa i uruchomienie masztów nad: Jeziorem Kortowskim, Jeziorem Skanda, Jeziorem Ukiel - Bałtycka, Jeziorem Ukiel - Słoneczna.
 • Budowa i uruchomienie cyfrowych systemów informacyjno-ostrzegawczych: centrale alarmowe, urządzenia dyspozytorskie, monitory zmiennej treści, syreny elektroniczne, radiowe punkty dostępowe. Budowa przyłączy światłowodowych i zasilania energetycznego nn.

Inwestor:
Gmina Olsztyn, PI. Jana Pawła II 1,10-101 Olsztyn

Zakres Robót:

 • Montaż i zabudowa 12 szaf serwerowych w układzie zimnego korytarza, systemu monitorowania parametrów serwerowni, montaż sieci LAN S/Ftp kat 6a, montaż urzadzen aktywnych LAN/WAN.
 • Budowa linii światłowodowych 288J, 48J
 • Instalacja SSP i systemu oddymiania klatek schodowych.
 • Instalacja SUG w serwerowni.
 • Instalacja CCTV
 • Instalacje sygnalizacji włamania i napadu
 • Instalacja kontroli dostępu
 • System Integracji Systemów Bezpieczeństwa
 • Instalacja wideo domofonowa
 • Budowa systemu AV z dwiema ścianmi multimedialnymi każda po 6x3 monitorów.
 • System RTV/SAT
 • Instalacja masztów i okablowania radiostacji.

Inwestor:
12 Terenowy Oddział Lotniskowy w Warszawie, ul. Nowowiejska 28A Warszawa 00-911,

Zakres Robót:

 • Budowa systemów: - systemu sygnalizacji pożaru - systemu gaszenia pianą - system sygnalizacji włamania i napadu - systemu kontroli dostępu - systemu okablowania strukturalnego - sieci RTV - sieci telefoniczną - sieci radiowęzła.
 • Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej (kanalizacja telekomunikacyjna, kable miedziane, kable światłowodowe).

Inwestor:
WOG w kompleksach w m. Grudziądz

Zakres Robót:

 • Budowa kanalizacji teletechnicznej. Budowa linii optotelekomunikacyjnych. Budowa instalacji okablowania strukturalnego i wydzielonej instalacji zasilającej w obiektach.

Inwestor:
Sąd Okręgowy w Radomiu, ul. Piłsudskiego 10, 26-600 Radom

Zakres Robót:

 • Instalacja Systemu zarządzania infrastrukturą budynkową BMS.
 • Instalacja Systemu Automatycznej Sygnalizacji Pożaru - SASP - 2xCSP, ponad 1400 elelentów w 14 pętlach.
 • Instalacja Systemu Oddymiania i Napowietrzania Grawitacyjnego - SOiN - 7central oddymiających i napowietrzających.
 • Instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego - DSO.
 • Instalacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV - 154 kamery wewnetrzne, 23 kamery zewnetrzne.
 • Instalacja systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu - SSWiN - 180 elelentów kontrolnych.
 • Instalacja systemu Kontroli Dostepu - SKD - 100 kontrolowanych przejść.
 • Instalacja systemów nagłośnieniowo-rejestrująch - 35 kompletów w 35 salach rozpraw.
 • Budowa sieci rozsyłowej i gniazd odbiorczych RTV wraz z odbiorem cyfrowej TV.
 • Serwerownie sieci LAN miedziane oraz światłowodowe - 2xGPD, 6xPPD.
 • Instalacja systemu okablowania strukturalnego – SCS wraz z siecią LAN - 2114 punktów dostępowych PEL.
 • Budowa przyłącza telekomunikacyjnego dla potrzeb teleinformatycznych 2400mb linii światłowodwej 24J.

Inwestor:
13 WOG w kompleksach w m. Chełmno, Brodnica, Grupa.

Zakres Robót:

 • Chełmno; Budowa kanalizacji teletechnicznej 1,2km (23 studni). Budowa linii optotelekomunikacyjnych – 4779m. Budowa instalacji okablowania strukturalnego i wydzielonej instalacji zasilającej w 8 budynkach – 21punktów.
 • Brodnica: Budowa kanalizacji teletechnicznej 1,45km (26 studni). Budowa linii optotelekomunikacyjnych – 2397m. Budowa instalacji okablowania strukturalnego i wydzielonej instalacji zasilającej w 7 budynkach – 51 punktów.
 • Grupa: Budowa kanalizacji teletechnicznej 3,5km (71 studni). Budowa linii optotelekomunikacyjnych – 4594m. Budowa instalacji okablowania strukturalnego i wydzielonej instalacji zasilającej w 7 budynkach – 37 punktów.

Inwestor:
Kancelaria Sejmu RP, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

Zakres Robót:

 • Instalacja Systemu Automatycznej Sygnalizacji Pożaru - SASP.
 • Instalacja Systemu Oddymiania i Napowietrzania Grawitacyjnego Klatek schodowych - SOiN.
 • Instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego - DSO.
 • Instalacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV.
 • Instalacja systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu - SSWiN.
 • Instalacja systemu Kontroli Dostępu - SKD.
 • Integracja elektronicznych systemów bezpieczeństwa wraz z podłączeniem do i rozbudową centrum dyspozytorskiego Sejmu z wizualizacją na BMS.
 • Instalacja systemu okablowania strukturalnego – SCS wraz z siecią LAN. Budowa lokalnej serwerowni i włączenie do sieci Sejmu poprzez linie światłowodowe.
 • Budowa sieci rozsyłowej i gniazd odbiorczych RTV dla systemu telewizji kablowej.
 • Instalacja systemów audiowizualnych i konferencyjnych.

Inwestor:
Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, Oddział Olsztyn - GW

Zakres Robót:

 • Kanalizacja teletechniczna z rur HDPE 110/5,7 - 9951,96 mb / 19903,92 kmo
 • Studnie K2 typu SK2 - 153 kpl.
 • Studnie K1 typu SKR2 -17kpl.

Inwestor:
MIASTO I GMINA TOLKMICKO UL.PORTOWA 2, 82-340 TOLKMICKO,

Zakres Robót:

 • Instalacja Systemu Automatycznej Sygnalizacji Pożaru - SASP.
 • Instalacja Systemu Oddymiania i Napowietrzania Grawitacyjnego - SOiN.
 • Instalacja Dźwiękowego Systemu rozgłoszeniowego - DSR.
 • Instalacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV.
 • Instalacja systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu - SSWiN.
 • Budowa sieci rozsyłowej i gniazd odbiorczych RTV wraz z odbiorem cyfrowej TV.
 • Instalacja systemu okablowania strukturalnego – SCS wraz z siecią LAN.
 • Instalacja systemów audiowizualnych -muzealnych.
 • Budowa przyłącza telekomunikacyjnego dla potrzeb telefonicznych oraz teleinformatycznego.

Inwestor:
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU, 00 – 449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a,
Maxto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Reduta 5 | 31-421 Kraków - wykonawca generalny.

Zakres Robót:

 • Przebudowa i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego CCTV

Inwestor:
Przebudowa Budynku Mieszkalnego na Hotel w Giżycku;

Zakres Robót:

 • System okablowania strukturalnego (SCS).
 • System Sygnalizacji Pożaru (SASP)
 • System Oddymiania i Napowietrzania
 • System Telewizji Dozorowej (CCTV)
 • System audiowizualny dla Sali konferencyjnej
 • System telewizji RTV+SAT hotelowy
 • System kontroli dostępu z zamkami hotelowymi

Inwestor:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, 10-561 Olsztyn, ul. Żółnierska 18.

Zakres Robót:

 • System okablowania strukturalnego (SCS).
 • System Sygnalizacji Pożaru (SASP)
 • System Przyzywowy
 • System Telewizji Dozorowej (CCTV)
 • System wydzielonego zasilania sieici komputerowej wraz z UPS.Inwestor:
dla Urzędu Miasta w Elblagu, ul. Grunwaldzka 137;

Wykonawca:
Budimex – Dromex;

Zakres Robót:

 • Systemy bezpieczeństwa: SSWiN, SKD, CCTV, SASP, SOiN, DSO, PA.
 • Sieć telekomunikacyjna wewnętrzna – System okablowania strukturalnego (SCS).
 • Kanalizacja i studnie telekomunikacyjne, kable miedziane i światłowodowe telekomunikacyjne.

Wykonawca:
Budimex – Dromex;

Zakres Robót:

 • Systemy bezpieczeństwa: SSWiN, SKD, CCTV, SASP, SOiN, DSO,
 • Sieć telekomunikacyjna wewnętrzna – System okablowania strukturalnego (SCS).
 • Systemy rozgłoszeniowe: PA, AV, RTV.

Inwestor:
PZD w Mrągowie, ul. Nowogródzka 1

Wykonawca:
Sprint SA, ul. Jagiellończyka 26, 10-062 Olsztyn

Zakres Robót:

 • System okablowania strukturalnego.
 • Wydzielone i gwarantowane zasilanie komputerów – UPS
 • Budowa węzła sieci bezprzewodowego dostępu do internetu

Inwestor:
Urząd Miasta w Szczytnie

Wykonawca:
NET-MEDIA Sp. z o.o. ul. Jagiellończyka 45, 10-062 Olsztyn

Zakres Robót:

 • „e-Szczytno budowa bezprzewodowej sieci teleinformatycznej”
 • Budowa punktów dostępowych na obiektach zabytkowych w mieście Szczytno.
 • Przebudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miasta Szczytno.

Inwestor:
Biblioteka Wojwódzka w Elblągu Filia w Braniewie ul. Gdańska

Wykonawca:
Sprint SA, ul. Jagiellończyka 26, 10-062 Olsztyn

Zakres Robót:

 • Budowa punktu dostępowego w Bibliotece Wojewódzkiej w Elblągu Filia w Braniewie ul. Gdańska

Inwestor:
Gmina Olsztyn, pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn.

Wykonawca:
konsorcjum – PRZEMYSŁÓWKA PBP Holding Sp. z o.o. 10-508 Olsztyn, ul. Mickiewicza 21/23; Delta sp.j. – Krentowski, Hus TECHNIKI AKUSTYCZNE I MULTIMEDIA ul. Węglowa 6A, 15-121 Białystok

Zakres Robót:

 • REMONT, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU TEATRU IM. STEFANA JARACZA W OLSZTYNIE. (Pod nadzorem konserwatora zabytków).
 • Sieć telekomunikacyjna wewnętrzna i zewnętrzna – System okablowania strukturalnego (SCS) U/UTP i FO.
 • Systemy bezpieczeństwa: SSWiN, CCTV, SASP, SOiN, DSO,
 • Systemy rozgłoszeniowe: PA, AV, RTV.
 • System zarządzania infrastrukturą budynkową BMS.

Inwestor:
Gmina Olsztyn, pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn

Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „BUDOPRZEM” Sp. z o.o. Olsztyn,

Zakres Robót:

 • „Przebudowa i modernizacja (remont) istniejącej struktury zabytkowego budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej dla celów kultury” (obiekt zabytkowy).
 • Sieć telekomunikacyjna wewnętrzna – System okablowania strukturalnego (SCS).
 • Systemy bezpieczeństwa: SSWiN, SKD, CCTV, SASP, SOiN, DSO,

Wykonawca:
Maxto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Reduta 5, 31-421 Kraków – wykonawca generalny.

Zakres Robót:

 • „Przebudowa i rozbudowa systemu utrwalania przebiegu imprez masowych w obiekcie Torwar I – COS Warszawa.”
 • Przebudowa i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego CCTV.