Referencje w zakresie kierowania robotami budowlanymi

Inwestor:
dla Urzędu Miasta w Elblagu, ul. Grunwaldzka 137;

Wykonawca:
Budimex – Dromex;

Zakres Robót:

 • Systemy bezpieczeństwa: SSWiN, SKD, CCTV, SASP, SOiN, DSO, PA.
 • Sieć telekomunikacyjna wewnętrzna – System okablowania strukturalnego (SCS).
 • Kanalizacja i studnie telekomunikacyjne, kable miedziane i światłowodowe telekomunikacyjne.

Wykonawca:
Budimex – Dromex;

Zakres Robót:

 • Systemy bezpieczeństwa: SSWiN, SKD, CCTV, SASP, SOiN, DSO,
 • Sieć telekomunikacyjna wewnętrzna – System okablowania strukturalnego (SCS).
 • Systemy rozgłoszeniowe: PA, AV, RTV.

Inwestor:
PZD w Mrągowie, ul. Nowogródzka 1

Wykonawca:
Sprint SA, ul. Jagiellończyka 26, 10-062 Olsztyn

Zakres Robót:

 • System okablowania strukturalnego.
 • Wydzielone i gwarantowane zasilanie komputerów – UPS
 • Budowa węzła sieci bezprzewodowego dostępu do internetu

Inwestor:
Urząd Miasta w Szczytnie

Wykonawca:
NET-MEDIA Sp. z o.o. ul. Jagiellończyka 45, 10-062 Olsztyn

Zakres Robót:

 • „e-Szczytno budowa bezprzewodowej sieci teleinformatycznej”
 • Budowa punktów dostępowych na obiektach zabytkowych w mieście Szczytno.
 • Przebudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miasta Szczytno.

Inwestor:
Biblioteka Wojwódzka w Elblągu Filia w Braniewie ul. Gdańska

Wykonawca:
Sprint SA, ul. Jagiellończyka 26, 10-062 Olsztyn

Zakres Robót:

 • Budowa punktu dostępowego w Bibliotece Wojewódzkiej w Elblągu Filia w Braniewie ul. Gdańska

Inwestor:
Gmina Olsztyn, pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn.

Wykonawca:
konsorcjum – PRZEMYSŁÓWKA PBP Holding Sp. z o.o. 10-508 Olsztyn, ul. Mickiewicza 21/23; Delta sp.j. – Krentowski, Hus TECHNIKI AKUSTYCZNE I MULTIMEDIA ul. Węglowa 6A, 15-121 Białystok

Zakres Robót:

 • REMONT, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU TEATRU IM. STEFANA JARACZA W OLSZTYNIE. (Pod nadzorem konserwatora zabytków).
 • Sieć telekomunikacyjna wewnętrzna i zewnętrzna – System okablowania strukturalnego (SCS) U/UTP i FO.
 • Systemy bezpieczeństwa: SSWiN, CCTV, SASP, SOiN, DSO,
 • Systemy rozgłoszeniowe: PA, AV, RTV.
 • System zarządzania infrastrukturą budynkową BMS.

Inwestor:
Gmina Olsztyn, pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn

Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „BUDOPRZEM” Sp. z o.o. Olsztyn,

Zakres Robót:

 • „Przebudowa i modernizacja (remont) istniejącej struktury zabytkowego budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej dla celów kultury” (obiekt zabytkowy).
 • Sieć telekomunikacyjna wewnętrzna – System okablowania strukturalnego (SCS).
 • Systemy bezpieczeństwa: SSWiN, SKD, CCTV, SASP, SOiN, DSO,

Wykonawca:
Maxto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Reduta 5, 31-421 Kraków – wykonawca generalny.

Zakres Robót:

 • „Przebudowa i rozbudowa systemu utrwalania przebiegu imprez masowych w obiekcie Torwar I – COS Warszawa.”
 • Przebudowa i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego CCTV.