Referencje w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego / inżyniera kontraktu

Inwestor:
Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie. 10-233 Olsztyn, ul. Parkowa 1

Zakres Robót:

 • Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Teletechnicznych
 • Sala widowiskowa - zaawansowane systemy AV:
 • SYSTEM OŚWIETLENIA TECHNOLOGICZNEGO
 • MECHANIKA SCENY
 • ELEKTROAKUSTYKA: NAGŁOŚNIENIE KINOWE, NAGŁOŚNIENIE FRONTOWE, NAGŁOŚNIENIE MONITOROWE, KONSOLETY FONICZNE I TRANSMISJA AUDIO, MIKROFONY PRZEWODOWE I BEZPRZEWODOWE, STATYWY MIKROFONOWE, AKCESORIA - ODTWARZACZE AUDIO, SYMETRYZATORY, NTERKOM, SYSTEM TŁUMACZEŃ SYMULTANICZNYCH
 • KINOTECHNIKA: Projektor kinowy DCI 2K z serwerem, Optyka projektora, Komputer sterujący, Procesor dźwięku kinowego, Kinowy ekran projekcyjny
 • Systemy teletechniczne: sieć okablowania strukturalnego, system CCTV, syetem SSWiN oraz SKD, sysetm oddymiania klatki schodowej.

Inwestor:
WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 78,11-400 KĘTRZYN; BUDOWA PSG w m. BARCIANY, 11-410 BARCIANY, UL. WARMIŃSKA

Zakres Robót:

 • Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Telekomunikacyjnych i Systemów Bezpieczeństwa - Niskoprądowych.
 • Instalacja SSP
 • Instalacja sterowania oddymianiem
 • Instalacja sygnalizacji awaryjnej -przywoławczej
 • Instalacja gniazd
 • Instalacje teleinformatyczne
 • Instalacja CCTV
 • Instalacje sygnalizacji włamania i napadu
 • Instalacja kontroli dostępu
 • System Integracji Systemów Bezpieczeństwa-SIS
 • Instalacja wideo domofonowa
 • Instalacja AV wraz z zabudową rzutników multimedialnych.
 • System RTV/SAT
 • Rurarz i studnie na potrzeby instalacji, szafy teletechniczne, LPD
 • Słupy dla potrzeb kamer CCTV
 • Instalacja okablowania radiostacji, trasy kablowe

Inwestor:
Gmina Olsztyn, PI. Jana Pawła II 1,10-101 Olsztyn

Zakres Robót:

 • Inżynier Kontraktu - Inspektor w zakresie robót telekomunikacyjnych i teleinformatycznych
 • Rozbudowa światłowodowej sieci szerokopasmowej o długości 6795 m (wraz z budową kanalizacji telekomunikacyjnej, rurociągów światłowodoaych i przyłączy budynkowych) do 27 jednostek podległych UMO oraz budowa zakończeń sieci światłowodowej wraz z jej uruchomieniem. Wykonanie 27 kompletów dokumentacji projektowej budowlanej oraz dokumentacji powykonawczej.
 • Modernizacja infrastruktury sieciowej w 85 jednostkach publicznych na terenie Olsztyna: budowa sieci LAN (816 gniazd dostępowych, 1632 linie logiczne, 32 szafy dystrybucyjne, 44 linki światłowodowe, ponad 55 tys m kabla strukturalnego. Wykonanie 85 kompletów dokumentacji projektowej budowlanej oraz dokumentacji powykonawczej.

Inwestor:
Gmina Olsztyn, PI. Jana Pawła II 1,10-101 Olsztyn

Zakres Robót:

 • Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Telekomunikacyjnych
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnej (infrastruktury miedzianej i swiatłowodowej): Zadanie I i Zadanie II. Sieci operatrorów: Orange Polska SA, Netia SA, Intelly Sp.J. Olsztyn, ZUH Radiomechanika, Polkomtel Sp. Z o.o., T-Mobile SA, Energa Operator SA). Długość odcinków przebudowy - około 2000m, SKMP3 - 9 kpl; SKR2 - 23 kpl., SKR1 - 1kpl.)
 • Transmisja danych i kamery monitoringu sygnalizacji (z włączeniem do systemu ITS): Zadanie I20.07.201: Budowa kabli światłowodwych: od 4J do 32J - 900m; RHDPE 32 - 700m; szafki TD - 2kpl.; kamery obrotowe - 2kpl., kamery stacjonarne - 8kpl. ( Zadanie II: Budowa kabli światłowodwych: od 4J do 48J - 2000m; RHDPE 32 - 1800m; szafki TD - 3kpl.; kamery obrotowe - 2kpl., kamery stacjonarne - 7kpl.
 • Budowa kanalu technologicznego: Zadanie I (Rura HDPE 110 - 23024m; SKMP3 - 34 kpl; SKR2 - 14 kpl.) i Zadanie II (Rura HDPE 110 - 15456m; SKMP3 - 21 kpl; SKR2 - 4 kpl., SKR1 - 1kpl.)
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnej kolejowej: Zadanie II (przebudowa i budowa kabli miedzianych i światło-wodowych własności: TK Telekom sp. z o.o.; PKP Utrzymanie sp. z o.o., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.).

Inwestor:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 19

Zakres Robót:

 • Okablowanie strukturalne na potrzeby: Sieć telefoniczna. Sieć komputerowa. Monitoring funkcji życiowych.
 • Systemy przyzywowe szpitalne.
 • System sygnalizacji alarmu pożarowego - SAP.
 • Dźwiękowy system ostrzegawczy - DSO.
 • Systemy wideodomofonowe.

Inwestor:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 10-471 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2. Wydział Nauki o Żywności Katedra Mleczarstwa, ul. Oczapowskiego 5; Olsztyn ul. Warszawska. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Telekomunikacyjnych i Systemów Bezpieczeństwa - Niskoprądowych.

Zakres Robót:

 • Instalacja Systemu Automatycznej Sygnalizacji Pożaru - SASP.
 • Instalacja Systemu Oddymiania i Napowietrzania Grawitacyjnego - SOiN.
 • Instalacja Dźwiękowego Systemu rozgłoszeniowego - DSR.
 • Instalacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV.
 • Instalacja systemu Kontroli Dostępu - SKD.
 • Instalacja systemu nagłośnieniowego.
 • Budowa serwerowni budynkowej z podłączeniem do sieci OLMAN przyłączem teleinformatycznym

Inwestor:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica.

Zakres Robót:

 • Instalacja Systemu Automatycznej Sygnalizacji Pożaru - SASP w całym obiekcie.
 • Instalacja Systemu Oddymiania i Napowietrzania Grawitacyjnego Klatek schodowych - SOiN.
 • Instalacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV.
 • Instalacja systemu Kontroli Dostępu - SKD.
 • Instalacja systemu okablowania strukturalnego – SCS wraz z siecią LAN.
 • Budowa sieci rozsyłowej i gniazd odbiorczych RTV dla systemu telewizji kablowej.

Inwestor:
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W IŁAWIE UL. T. KOŚCIUSZKI 33A, 14-200 IŁAWA

Zakres Robót:

 • Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w obszarze przebudowywanego węzła komunikacyjnego oraz drogi miejskiej. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Telekomunikacyjnych.

Inwestor:
Gmina Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda.

Zakres Robót:

 • Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej: kanalizacja pierwotna, studnie telekomunikacyjne, rurociagi światłowodowe - 2600mb. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Telekomunikacyjnych.

Inwestor:
PROKURATURA OKRĘGOWA W OLSZTYNIE, UL. DĄBROWSZCZAKÓW 12, 10-959 OLSZTYN.

Zakres Robót:

 • Instalacja systemu BMS wraz z wizualizacją
 • Instalacja komputerowa i telefoniczna
 • Instalacja monitoringu CCTV
 • Instalacja sygnalizacji pożaru SAP
 • Instalacja telefoniczna , tv - przewodowa
 • System sygnalizacji alarmu włamania i napadu SSWIN
 • System kontroli dostępu SKD
 • Instalacja oddymiająca klatkę schodową.

Inwestor:
PROKURATURA OKRĘGOWA W OLSZTYNIE, UL. DĄBROWSZCZAKÓW 12, 10-959 OLSZTYN.

Zakres Robót:

 • Instalacja systemu BMS wraz z wizualizacją
 • Instalacja komputerowa i telefoniczna
 • nstalacja monitoringu CCTV
 • Instalacja sygnalizacji pożaru SAP
 • Instalacja telefoniczna , tv - przewodowa
 • System sygnalizacji alarmu włamania i napadu SSWIN
 • System kontroli dostępu SKD
 • Instalacja oddymiająca klatkę schodową.

Inwestor:
Starostowo Powiatowe w Suwałkach

Zakres Robót:

 • Instalacja systemu monitoringu wizyjnego IP CCTV wraz z systemem transmisji radiowej do Starostwa Powiatowego w Suwałkach dla celów administarcyjnych oraz podglądu w sieci internet. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Telekomunikacyjnych

Inwestor:
„Remont i przebudowa zabytkowej kordegardy w Dowspudzie w projekcie „Aktywna młodzież ożywia zabytki” – współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013” . Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Telekomunikacyjnych i Systemów Bezpieczeństwa - Niskoprądowych.

Zakres Robót:

 • Instalacja Systemu Automatycznej Sygnalizacji Pożaru - SASP.
 • Instalacja Systemu Oddymiania i Napowietrzania Grawitacyjnego - SOiN.
 • Instalacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV.
 • Budowa sieci rozsyłowej i gniazd odbiorczych RTV wraz z odbiorem cyfrowej TV.
 • Instalacja systemu okablowania strukturalnego – SCS wraz z siecią LAN.Inwestor:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, 10-575 Olsztyn, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9

Zakres Robót:

 • Nadzór inwestorski nad budową sieci okablowania strukturalnego.
 • Nadzór inwestorski nad budową sieci wydzielonego zasilania urządzeń teleinformatycznych.
 • Nadzór inwestorski nad budową wewnętrznych linii zasilających z RG do rozdzielnic.
 • Nadzór inwestorski nad budową teleinformatycznych kabli łącznikowych z serwerowni UW-M do przełącznic pośrednich (wielomodowy kabel światłowodowy i linie logiczne na kablu S/FTP kat.6A).
 • Nadzór inwestorski nad budową telefonicznych kabli łącznikowych z przełącznicy centrali telefonicznej UW-M do przełącznic pośrednich.

Inwestor:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18.

Wykonawca:
Wielu

Zakres Robót:

 • Nadzór inwestorski nad budową systemów teletechnicznych
 • Okablowanie strukturalne na potrzeby: Sieć telefoniczna. Sieć komputerowa. Monitoring funkcji życiowych.
 • System przyzywowy szpitalny.
 • System sygnalizacji alarmu pożarowego – SAP.
 • Dźwiękowy system ostrzegawczy – DSO.
 • System wideodomofonowy.

Inwestor:
Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie Ul. T. Kościuszki 33A, 14-200 Iława

Wykonawca:
SKANSKA S.A. UL. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

Zakres Robót:

 • Nadzór inwestorski nad budową systemów teletechnicznych
 • Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w obszarze przebudowywanego węzła komunikacyjnego oraz drogi miejskiej.

Inwestor:
Gmina Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda.

Wykonawca:
„DROMO” Sp. z o.o. Ostróda.

Inżynier kontraktu:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „INSPEC” Sp. z o.o. w Olsztynie

Zakres Robót:

 • Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Telekomunikacyjnych
 • Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej: kanalizacja pierwotna, studnie telekomunikacyjne, rurociągi światłowodowe – 2600mb.

Inwestor:
Prokuratura Okręgowa w Olsztynie, Ul. Dąbrowszczaków 12, 10-959 Olsztyn.

Wykonawca:
„PRIBO-EPB Sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 6 ; 19-300 Ełk.

Inżynier kontraktu:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „INSPEC” Sp. z o.o. w Olsztynie

Zakres Robót:

 • Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Telekomunikacyjnych
 • Instalacja systemu BMS wraz z wizualizacją
 • Instalacja komputerowa i telefoniczna
 • Instalacja monitoringu CCTV
 • Instalacja sygnalizacji pożaru SAP
 • Instalacja telefoniczna , tv – przewodowa
 • System sygnalizacji alarmu włamania i napadu SSWIN
 • System kontroli dostępu SKD
 • Instalacja oddymiająca klatkę schodową.

Inwestor:
PROKURATURA OKRĘGOWA W OLSZTYNIE, UL. DĄBROWSZCZAKÓW 12, 10-959 OLSZTYN.

Wykonawca:
EKOBUD Ostróda.

Inżynier kontraktu:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „INSPEC” Sp. z o.o. w Olsztynie

Zakres Robót:

 • Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Telekomunikacyjnych
 • Instalacja systemu BMS wraz z wizualizacją
 • Instalacja komputerowa i telefoniczna
 • Instalacja monitoringu CCTV
 • Instalacja sygnalizacji pożaru SAP
 • Instalacja telefoniczna , tv – przewodowa
 • System sygnalizacji alarmu włamania i napadu SSWIN
 • System kontroli dostępu SKD
 • Instalacja oddymiająca klatkę schodową.

Inwestor:
Gmina Miasto Elbląg, 82-300 Elblągu, ul. Łączności 1

Inżynier kontraktu:
PP-WB „GESTA” Leszek Gieda ul. Zakopiańska 16, 82-300 Elbląg

Zakres Robót:

 • Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Telekomunikacyjnych i Systemów Bezpieczeństwa
 • System sygnalizacji alarmu pożaru – SAP.
 • System oddymiania klatki schodowej.
 • System sygnalizacji włamania i napadu – SSWiN.
 • System kontroli dostępu SKD.
 • System telewizji dozorowej CCTV.
 • Sieć okablowania strukturalnego SCS.
 • System zarządzania infrastrukturą budynkową – BMS.
 • System Stałego Urządzenia Gaszącego – SUG.
 • Rozbudowa serwerowni UM Elbląg.

Inwestor:
Gmina Miasto Elbląg, 82-300 Elblągu, ul. Łączności 1

Inżynier kontraktu:
PP-WB „GESTA” Leszek Gieda ul. Zakopiańska 16, 82-300 Elbląg

Zakres Robót:

 • Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Telekomunikacyjnych i Systemów Bezpieczeństwa
 • System sygnalizacji alarmu pożaru – SAP.
 • System oddymiania klatki schodowej.
 • System sygnalizacji włamania i napadu – SSWiN.
 • System kontroli dostępu SKD.
 • System telewizji dozorowej CCTV.
 • Sieć okablowania strukturalnego SCS.
 • System zarządzania infrastrukturą budynkową – BMS.
 • System Stałego Urządzenia Gaszącego – SUG.
 • Rozbudowa serwerowni UM Elbląg.

Inwestor:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 10-471 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2

Inżynier kontraktu:
PP-WB „GESTA” Leszek Gieda ul. Zakopiańska 16, 82-300 Elbląg

Zakres Robót:

 • Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Telekomunikacyjnych i Systemów Bezpieczeństwa
 • System Kontroli Dostępu i Rejestracji Czasu Pracy – SKD i RCP.
 • System Monitoringu Wizyjnego – CCTV.
 • System okablowania strukturalnego wraz z urządzeniami sieci LAN.
 • System przyzywowy szpitalny.
 • System interkomowy.
 • Sieć kanalizacji telekomunikacyjnej zewnętrznej.
 • Serwerownia obiektu wraz z węzłami dostępowymi – pośrednimi.

Inwestor:
Gmina Olsztyn, pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn.

Wykonawca:
BUDIMEX Sp. z o.o. Oddział Olsztyn

Zakres Robót:

 • Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Telekomunikacyjnych i Systemów Bezpieczeństwa
 • Instalacja Systemu Automatycznej Sygnalizacji Pożaru – SASP.
 • Instalacja Systemu Oddymiania i Napowietrzania Grawitacyjnego – SOiN.
 • Instalacja systemu zarządzania budynkiem – BMS.
 • Instalacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV.
 • Instalacja systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu wraz z Systemem Kontroli Dostępu – SSWiN+SKD.
 • Instalacja systemu okablowania strukturalnego – SCS wraz z siecią LAN, urzadzeniami WAN, i centralą telefoniczną.
 • Budowa przyłączy teletechnicznych. Kanalizacja teletechniczna.

Inwestor:
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie

Wykonawca:
Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Olsztynie

Inżynier kontraktu:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „INSPEC” Sp. z o.o. w Olsztynie

Zakres Robót:

 • Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Telekomunikacyjnych i Systemów Bezpieczeństwa
 • Instalacja Systemu Automatycznej Sygnalizacji Pożaru – SASP.
 • Instalacja Systemu Oddymiania i Napowietrzania Grawitacyjnego – SOiN.
 • Instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego – DSO.
 • Instalacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV.
 • Instalacja systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu wraz z Systemem Kontroli Dostępu – SSWiN+SKD.
 • Instalacja systemu okablowania strukturalnego – SCS wraz z siecią LAN.

Inwestor:
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce, 11-015 Olsztynek, Ameryka 21

Inżynier kontraktu:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „INSPEC” Sp. z o.o. w Olsztynie

Zakres Robót:

 • Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Telekomunikacyjnych i Systemów Bezpieczeństwa
 • Instalacja sieci okablowania strukturalnego –SCS.
 • Instalacja systemu sygnalizacji alarmu pożaru – SASP.
 • Instalacja systemu oddymiania i napowietrzania – SOiN.
 • Instalacja systemu trzymaczy drzwiowych – CTD.
 • Instalacja telewizji użytkowej – CCTV.

Inwestor:
Gmina Olsztyn, pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn

Wykonawca:
Sprint SA Olsztyn, ul. Jagiellończyka 26

Inżynier kontraktu:
TRAF Olsztyn – Kierownik Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego; Inspektor Nadzoru Robót Telekomunikacyjnych

Zakres Robót:

 • „Budowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne na terenie miasta Olsztyn” w części obejmującej realizację zadania „Wybudowanie pasywnej części infrastruktury – projekt i budowa”.
 • Zakres: Węzły rdzeniowe x2;
 • Węzły dystrybucyjne x8;
 • Węzły dostępowe x42kpl.
 • Kanalizacja telekomunikacyjna z rurociągami światłowodowymi:25,133km;
 • Kablowe linie światłowodowe: 48,355 km.

Inwestor:
Urząd Miasta w Ostródzie

Inżynier kontraktu:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „INSPEC” Sp. z o.o. w Olsztynie

Zakres Robót:

 • Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Telekomunikacyjnych i Systemów Bezpieczeństwa
 • System nagłośnienia widowiskowego.
 • System projekcji typu kinowego.
 • System okablowania strukturalnego (SCS).
 • System audiowizualny dla Sali konferencyjnej
 • System Telewizji Dozorowej (CCTV)

Inwestor:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, Olsztyn, al. Piłsudskiego.

Wykonawca:
Konsorcjum

Inżynier kontraktu:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „INSPEC” Sp. z o.o. w Olsztynie

Zakres Robót:

 • Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Telekomunikacyjnych i Systemów Bezpieczeństwa
 • System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)
 • System Sygnalizacji Pożaru (SASP)
 • System Oddymiania i Napowietrzania
 • System Telewizji Dozorowej (CCTV)
 • System okablowania strukturalnego (SCS).
 • System sterowania infrastrukturą budynkową za pomocą systemu EIB.
 • System ochrony przeciwprzepięciowej RST.
 • Budowa kanalizacji pierwotnej zewnętrznej.
 • Budowa rurociągów światłowodowych.

Inwestor:
Gmina Olecko, Urząd Miasta w Olecku, Pl. Wolności 3, 19-400 Olecko

Wykonawca:
Mostostal Warszawa

Inżynier kontraktu:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „INSPEC” Sp. z o.o. w Olsztynie

Zakres Robót:

 • Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Telekomunikacyjnych i Systemów Bezpieczeństwa
 • System Telewizji Dozorowej (CCTV)
 • System okablowania strukturalnego (SCS).
 • System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)
 • System Oddymiania i Napowietrzania klatek schodowych
 • System obsługi klienta – ESOK.
 • System nagłośnieniowy

Inwestor:
Gmina Miasto Elbląg, 82-300 Elblągu, ul. Łączności 1

Wykonawca:
ROMBUD Olsztyn

Inżynier kontraktu:
ELPROJEKT Elbląg

Zakres Robót:

 • Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Telekomunikacyjnych i Systemów Bezpieczeństwa
 • System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)
 • System Kontroli Dostępu (SKD)
 • System Sygnalizacji Pożaru (SASP)
 • System Oddymiania i Napowietrzania
 • Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO)
 • System Telewizji Dozorowej (CCTV)
 • System okablowania strukturalnego (SCS).
 • Wydzielone i gwarantowane zasilanie komputerów – UPS
 • Systemy AV – zintegrowane ze sterowaniem EIB/KNX
 • Budowa sieci kanalizacji telekomunikacyjnej oraz linii kabli światłowodowych i miedzianych na potrzeby sieci ELMAN

Inwestor:
Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Wykonawca:
Konsorcjum – BUDIMEX Olsztyn, PBG Poznań

Inżynier kontraktu:
ELPROJEKT Elbląg

Zakres Robót:

 • Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Telekomunikacyjnych i Systemów Bezpieczeństwa
 • Sieci specjalistyczne – System Sterowania Ruchem Pojazdów
 • System sterowania ruchem pojazdów ciężarowych
 • System wspomagania odpraw dla systemu sterowania ruchem pojazdów
 • System sterowania ruchem pojazdów osobowych i autokarów oraz blokady przejścia
 • System integrujący
 • Sieci specjalistyczne – Budowa Kanalizacji Teletechnicznej
 • Budowa kanalizacji teletechnicznej
 • Budowa rurociągów kablowych
 • Posadowienie studni teletechnicznych
 • Sieci specjalistyczne – Ochrona Przepięciowa
 • Instalacje alarmowe
 • Instalacje ppoż
 • Instalacje kontroli dostępu
 • Instalacje TV
 • Instalacje zasilania dedykowanego
 • Instalacja okablowania strukturalnego
 • Instalacje zasilające
 • Złącza ochrony przepięciowej

Inwestor:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 10-471 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2

Wykonawca:
Konsorcjum – ARBET olsztyn

Zakres Robót:

 • Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Telekomunikacyjnych i Systemów Bezpieczeństwa
 • Systemy zarządzania infrastrukturą budynkową
 • System Automatyki Budynku (BMS)
 • System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)
 • System Kontroli Dostępu (SKD)
 • System Sygnalizacji Pożaru (SASP)
 • System Telewizji Dozorowej (CCTV)
 • System okablowania strukturalnego (SCS).
 • Wydzielone i gwarantowane zasilanie komputerów – System UPS 60kW
 • System audiowizualne i konferencyjne:
  • a) System projekcji obrazu.
  • b) System dystrybucji sygnałów audio/video.
  • c) System wideokonferencji.
  • d) Systemy kongresowe.
  • e) Systemy nagłośnienia ogólnego i projekcyjnego.
  • f) Aranżacji pomieszczeń technicznych.
  • g) System oświetlenia scenicznego wraz ze sterowaniem.
  • h) System sterowania EIB
  • i) System automatycznego zaciemnienia.
  • j) System wspomagający nagłośnienie dla niedosłyszących.

Inwestor:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 10-471 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2

Wykonawca:
Konsorcjum – Budimex Olsztyn

Inżynier kontraktu:
ELPROJEKT Elbląg

Zakres Robót:

 • Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Telekomunikacyjnych i Systemów Bezpieczeństwa
 • Systemy zarządzania infrastrukturą budynkową
 • System Automatyki Budynku (BMS)
 • System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)
 • System Kontroli Dostępu (SKD)
 • System Sygnalizacji Pożaru (SASP)
 • System Oddymiania i Napowietrzania
 • System Telewizji Dozorowej (CCTV)
 • System okablowania strukturalnego (SCS).
 • Wydzielone i gwarantowane zasilanie komputerów – UPS
 • System audiowizualne i konferencyjne:
  • a) System projekcji obrazu.
  • b) System dystrybucji sygnałów audio/video.
  • c) System wideokonferencji.
  • d) Systemy kongresowe.
  • e) Systemy nagłośnienia ogólnego i projekcyjnego.
  • f) Aranżacji pomieszczeń technicznych.
  • g) System oświetlenia scenicznego wraz ze sterowaniem.
  • h) System sterowania EIB
  • i) System automatycznego zaciemnienia.
  • j) System wspomagający nagłośnienie dla niedosłyszących.

Inwestor:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 10-471 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2.

Wykonawca:
Konsorcjum

Zakres Robót:

 • Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Telekomunikacyjnych i Systemów Bezpieczeństwa
 • Systemy zarządzania infrastrukturą budynkową
 • System Automatyki Budynku (BMS)
 • System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)
 • System Kontroli Dostępu (SKD)
 • System Sygnalizacji Pożaru (SASP)
 • System Telewizji Dozorowej (CCTV)
 • System okablowania strukturalnego (SCS).
 • Wydzielone i gwarantowane zasilanie komputerów – UPS
 • System audiowizualne i konferencyjne:
  • a) System projekcji obrazu.
  • b) System dystrybucji sygnałów audio/video.
  • c) System wideokonferencji.
  • d) Systemy kongresowe.
  • e) Systemy nagłośnienia ogólnego i projekcyjnego.
  • f) Aranżacji pomieszczeń technicznych.
  • g) System oświetlenia scenicznego wraz ze sterowaniem.
  • h) System sterowania EIB
  • i) System automatycznego zaciemnienia.
  • j) System wspomagający nagłośnienie dla niedosłyszących.