Referencje w zakresie projektowania systemów telekomunikacyjnych, systemów bezpieczeństwa i teletechnicznych

Inwestor:
Gmina Jeziorany, Pl. Zamkowy 4, 11-320 Jeziorany.

Zakres Robót:

 • „Radiowa sieć transmisyjna typu „punkt-punkt” łącząca lokalizacje punktów infomatowych z centrum zarządzania siecią (CZS);
 • Instalacje punktów infomatowych na terenie miasta Jeziorany.
 • Rozbudowa i modernizacja serwerowni.
 • Centrum zarządzania siecią i punktami infomatowymi wraz z oprogramowaniem do zarządzania i serwisowania.

Inwestor:
Gmina Olsztyn, pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn.

Zakres Robót:

 • Instalacja Systemu Automatycznej Sygnalizacji Pożaru – SASP.
 • Instalacja Systemu Oddymiania i Napowietrzania Grawitacyjnego – SOiN.
 • Instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego – DSO.
 • Instalacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV.
 • Instalacja systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu – SSWiN.
 • Sieć rozsyłowa i gniazda odbiorcze RTV wraz z odbiorem cyfrowej TV.
 • Serwerownia sieci LAN miedzianej oraz światłowodowej.
 • Instalacja systemu okablowania strukturalnego – SCS wraz z siecią LAN/WAN OLMAN
 • Przyłącze telekomunikacyjne dla potrzeb telefonicznych.

Inwestor:
Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2

Zakres Robót:

 • System Automatyki Budynku (BMS)
 • System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)
 • System Kontroli Dostępu (SKD)
 • System Sygnalizacji Pożaru (SASP)
 • System Telewizji Dozorowej (CCTV)
 • Serwerownia sieci komputerowej LAN/WAN.
 • Budowa przyłączy światłowodowych do sieci WAN OLMAN.
 • System okablowania strukturalnego (SCS).
 • Wydzielone i gwarantowane zasilanie komputerów – System UPS 60kW
 • System audiowizualne i konferencyjne:
  • a) System projekcji obrazu.
  • b) System dystrybucji sygnałów audio/video.
  • c) System wideokonferencji.
  • d) Systemy kongresowe.
  • e) Systemy nagłośnienia ogólnego i projekcyjnego.
  • f) Aranżacji pomieszczeń technicznych.
  • g) System oświetlenia scenicznego wraz ze sterowaniem.
  • h) System sterowania EIB
  • i) System automatycznego zaciemnienia.
  • j) System wspomagający nagłośnienie dla niedosłyszących.

Inwestor:
Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2

Zakres Robót:

 • System Automatyki Budynku (BMS)
 • System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)
 • System Kontroli Dostępu (SKD)
 • System Sygnalizacji Pożaru (SASP)
 • System Oddymiania i Napowietrzania
 • System Telewizji Dozorowej (CCTV)
 • System okablowania strukturalnego (SCS)
 • Serwerownia sieci komputerowej LAN/WAN.
 • Wydzielone i gwarantowane zasilanie komputerów – System UPS 60kW
 • Serwerownia sieci komputerowej LAN/WAN.
 • Budowa przyłączy światłowodowych do sieci WAN OLMAN.
 • System audiowizualne i konferencyjne na salach seminaryjnych i teatralnej:
  • a) System projekcji obrazu.
  • b) System dystrybucji sygnałów audio/video.
  • c) System wideokonferencji.
  • d) Systemy kongresowe.
  • e) Systemy nagłośnienia ogólnego i projekcyjnego.
  • f) Aranżacji pomieszczeń technicznych.
  • g) System oświetlenia scenicznego wraz ze sterowaniem.
  • h) System sterowania EIB
  • i) System automatycznego zaciemnienia.
  • j) System wspomagający nagłośnienie dla niedosłyszących.

Inwestor:
Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2, DS-2 w Olsztynie – Kortowie przy ulicy Kanafojskiego 1

Zakres Robót:

 • System Sygnalizacji Pożaru (SASP),
 • Dźwiekowy System Ostrzegawczy DSO
 • Symulacja akustyczna dla systemu DSO.
 • System Oświetlenia Awaryjnego Centralnej Baterii
 • System Grawitacyjnego Oddymianaia i Napowietrzania Klatek Schodowych
 • System okablowania strukturalnego SCS
 • Sieć dosyłowa programów RTV.
 • Przecipożarowy wyłącznik prądu.

Inwestor:
Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2, DS-3 w Olsztynie – Kortowie przy ulicy Kanafojskiego 2

Zakres Robót:

 • System Sygnalizacji Pożaru (SASP),
 • Dźwiękowy System Ostrzegawczy DSO
 • Symulacja akustyczna dla systemu DSO.
 • System Oświetlenia Awaryjnego Centralnej Baterii
 • System Grawitacyjnego Oddymiania i Napowietrzania Klatek Schodowych
 • System okablowania strukturalnego SCS
 • Sieć dosyłowa programów RTV.
 • Przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

Inwestor:
Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie – Kortowo przy ulicy Oczapowskiego 13 (Blok 105).

Zakres Robót:

 • Projekt wyposażenia audiowizualnego:
  • system projekcji obrazów,
  • system nagłośnienia ogólnego,
  • system zaciemnienia,
  • centralny system sterowania salą AW/EIB.
 • Projekt instalacji elektrycznych:
  • montaż rozdzielni T-EIB,
  • instalacje oświetlenia przeszkodowego,
  • instalacje gniazd wtykowych 230VAC w przyłączu ściennym,
  • instalacja zasilająca urządzenia AW,
  • ochrona przeciwporażeniowa i przepięciowa,
  • sterowanie obwodami elektrycznymi systemu AW.
 • Projekt pomieszczenia technicznego obsługi systemów AV sali.
 • Wykonanie symulacji akustycznej dla nagłośnienia sali.

Inwestor:
Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie – Kortowo przy ulicy Oczapowskiego 13 i 14 (Blok 105, Blok 106).

Zakres Robót:

 • Instalacje elektryczne: zasilanie laboratoriów, instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych jedno i trójfazowych.
 • Instalacja okablowania strukturalnego.
 • Instalacja sieci wydzielanego zasilania urządzeń teleinformatycznych.
 • Instalacja domofonów.

Inwestor:
Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2, Olsztyn Kortowo ul. Dubowskiego 11

Zakres Robót:

 • Systemy zarządzania infrastrukturą budynkową:
  • System Automatyki Budynku (BMS)
  • System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)
  • System Kontroli Dostępu (SKD)
  • System Sygnalizacji Pożaru (SASP)
  • System Telewizji Dozorowej (CCTV)
  • System okablowania strukturalnego (SCS).
  • Wydzielone i gwarantowane zasilanie komputerów -UPS
  • Serwerownia sieci komputerowej LAN/WAN
 • System audiowizualne i konferencyjne:
  • a) System projekcji obrazu.
  • b) System dystrybucji sygnałów audio/video.
  • c) System wideokonferencji.
  • d) Systemy kongresowe.
  • e) Systemy nagłośnienia ogólnego i projekcyjnego.
  • f) Aranżacji pomieszczeń technicznych.
  • g) System oświetlenia scenicznego wraz ze sterowaniem.
  • h) System sterowania EIB
  • i) System automatycznego zaciemnienia.
  • j) System wspomagający nagłośnienie dla niedosłyszących.

Inwestor:
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku, Kontrakt; 654/08

Zakres Robót:

 • Projekt wykonawczy: projekt instalacji niskoprądowych dla obiektów: 304 – sortownia, 401 – kompostownia, 402 -Biofiltr
 • System Sygnalizacji Pożaru (SASP),
 • System Kontroli Dostępu (SKD)
 • System Telewizji Dozorowej (CCTV)
 • System okablowania strukturalnego (SCS).
 • Wydzielone i gwarantowane zasilanie komputerów – UPS
 • Budowa sieci kanalizacji telekomunikacyjnej oraz linii kabli światłowodowych i miedzianych na potrzeby obiektów.

Inwestor:
Budynek Laboratorium Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, Olsztyn, ul. Tuwima 10

Zakres Robót:

 • System Sygnalizacji Pożaru (SASP),
 • System Grawitacyjnego Oddymiania i Napowietrzania Klatek Schodowych
 • System trzymaczy drzwiowych

Inwestor:
Budynek Laboratorium Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, Olsztyn, ul. Tuwima 10

Zakres Robót:

 • System audiowizualny dla Sali konferencyjnej wraz z symulacją akustyczną systemu nagłośnieniowego.

Inwestor:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Dom Studencki DS4, ul. Kanafojskiego 2

Zakres Robót:

 • System Sygnalizacji Pożaru (SASP),
 • Dźwiękowy System Ostrzegawczy DSO
 • System Oświetlenia Awaryjnego Centralnej Baterii
 • System Grawitacyjnego Oddymiania i Napowietrzania Klatek Schodowych

Inwestor:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Dom Studencki DS.-120, ul. Dybowskiego 7

Zakres Robót:

 • System Sygnalizacji Pożaru (SASP),
 • Dźwiękowy System Ostrzegawczy DSO
 • System Oświetlenia Awaryjnego Centralnej Baterii
 • System Grawitacyjnego Oddymiania i Napowietrzania Klatek Schodowych
 • System okablowania strukturalnego SCS
 • Sieć dosyłowa programów RTV.

Inwestor:
Ujęcie Wody Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie ul. Oficerska 16

Zakres Robót:

 • Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego modernizacji i rozbudowy systemu SSWiN na Obiekcie UW Wadąg.

Inwestor:
Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie, ul. Żołnierska 49

Zakres Robót:

 • System Telewizji Dozorowej (CCTV) : 2 x rejestrator; 36 kamer wewnętrznych i zewnętrznych.

Inwestor:
Port Jachtowy ZHP Ch W-M Olsztyn w Węgorzewie INVEST MAZURY sp. z o.o. Giżycko ul. Gdańska 20

Zakres Robót:

 • Przyłącze miedziane w kanalizacji teletechnicznej. 2,900 km/p; 0,3 km/otw.

Inwestor:
Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2, Olsztyn – Kortowo Plac Łódzki 5

Zakres Robót:

 • Projekt instalacji elektrycznych:
  • montaż rozdzielni T-EIB,
  • instalacje oświetlenia przeszkodowego,
  • instalacje oświetlenia tablicy suchocieralnej,
  • instalacje gniazd wtykowych 230VAC w przyłączach podłogowych,
  • instalacja zasilająca urządzenia AV,
  • ochrona przeciwporażeniowa i przepięciowa,
  • sterowanie obwodami elektrycznymi systemu AV.
 • Projekt wyposażenia audiowizualnego:
  • system projekcji obrazów,
  • system podglądu i rejestracji sali,
  • system nagłośnienia ogólnego i projekcyjnego,
  • system zaciemnienia,
  • system dystrybucji sygnałów audio/wideo,
  • centralny system sterowania salą AV/EIB.

Wykonawca:
Port Jachtowy w Pięknej Górze SAILOR s.c. Kraków

Zakres Robót:

 • Przyłącze miedziane w kanalizacji teletechnicznej. 2,700 km/p; 0,25 km/otw

Inwestor:
Port Jachtowy T.I.G.A Sztynort Duży SAILOR s.c. Kraków

Zakres Robót:

 • Przyłącze miedziane w kanalizacji teletechnicznej. 3,200 km/p; 0,5 km/otw

Inwestor:
TP S.A. Pion Sieci Obszar w Olsztynie; SM Olsztyn

Zakres Robót:

 • Instalacja sieci telewizji kablowej w obszarze ul. Sosnowskiego 1-34; Sieć multimedialna o pojemności 6000 gniazd odbiorczych abonenckich;

Inwestor:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Centrum Biologii Olsztyn Kortowo ul. Oczapowskiego 5

Zakres Robót:

 • Okablowanie strukturalne + wydzielona sieć zasilająca nn.

Inwestor:
TP S.A. Pion Sieci Obszar w Olsztynie; Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy w Rentynach k/Olsztyna

Zakres Robót:

 • Budynek 3 kondygnacyjny, wieloczłonowy, o charakterze ośrodka wypoczynkowo-szkleniowego

Inwestor:
TP S.A. ZRiT Olsztyn/ miasto Ostróda

Zakres Robót:

 • Projekty budowane sieci magistralnej, rozdzielczej i budynkowych; 4000 gniazd odbiorczych CCTV;

Inwestor:
TP S.A. DO Olsztyn/ miasto Olsztyn

Zakres Robót:

 • Projekty budowane sieci magistralnej, rozdzielczej i budynkowych; 6000 gniazd odbiorczych CCTV;

Inwestor:
Spółdzielnia Inwalidów Olsztyn/ Budynek Wczasowy Nowy Zyzdrój

Zakres Robót:

 • 120 kpl. PEL(punkt logiczno – zasilajacy); 60 gniazd odbiorczych telewizji CCTV

Inwestor:
TP S.A. DO Olsztyn/ Ośrodek Wypoczynkowy „Malinka” w Piaskach

Zakres Robót:

 • 140 kpl. PEL(punkt logiczno – zasilajacy); 70 gniazd odbiorczych telewizji CCTV

Inwestor:
NBP Olsztyn, ul. Piłsudskiego, Olsztyn

Zakres Robót:

 • 262 kpl. PEL(punkt logiczno – zasilajacy)

Inwestor:
BIŁ MON/ WSzW Bydgoszcz

Zakres Robót:

 • 362 kpl. PEL(punkt logiczno – zasilajacy)

Inwestor:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geodezji, Olsztyn Kortowo

Zakres Robót:

 • Okablowanie strukturalne 556 linii logicznych + wydzielona sieć zasilająca nn.278 PEL.

Inwestor:
TP S.A. DO Łódź/ GWŁ Łask

Zakres Robót:

 • 4 km linii światłowodowej 24 włóknowej jednomodowej

Inwestor:
Spółdzielnia Inwalidów INKA Olsztyn ul. Nowowiejskiego 1

Zakres Robót:

 • Okablowanie strukturalne + sieć zasilająca + system monitoringu + instalacja alarmowa i ppoż.

Inwestor:
PHILIPS Lighting Farel Mazury Kętrzyn

Zakres Robót:

 • Okablowanie strukturalne + sieć zasilająca + połączenie światłowodowe

Inwestor:
Orbis S.A. Warszawa/ Novotel Olsztyn

Zakres Robót:

 • Okablowanie strukturalne + sieć zasilająca + CATV

Inwestor:
TP S.A. ZT Elbląg

Zakres Robót:

 • Okablowanie strukturalne + sieć zasilająca

Inwestor:
ART Olsztyn – Kortowo

Zakres Robót:

 • Połączenie światłowodowe węzłów LAN sieci kampusowej