Oferta

  • doradztwo techniczno – biznesowe;
  • ekspertyzy;
  • rzeczoznawstwo telekomunikacyjne i teleinformatyczne;
  • inwentaryzacja i analiza potrzeb dla opracowania koncepcji projektów w zakresie systemów zarządzania infrastrukturą budynkową, audiowizualną i techniczną;
  • prace projektowe: projekty techniczne, budowlane i wykonawcze;
  • nadzór i kierowanie robotami instalacyjnymi, uruchomieniowymi, pomiarami;
  • koordynacja dostaw, realizacji i nadzoru robót i budów;